Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

UE chce zapewnić lepszą przyszłość młodym rolnikom

Obrazek

Na wtorkowym nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE, Bułgarska prezydencja skoncentrowała się na przyszłości młodych rolników. Ponad 30% rolników pracujących w rolnictwie europejskim ma skończone 65 lat, a ponad połowa gospodarstw (56%) jest prowadzona przez osoby poniżej 55 roku życia.

9 czerwca 2018, 07:32
- Wyzwaniem dla wspólnej polityki rolnej (WPR) 2020 jest utrzymanie atrakcyjności rolnictwa dla młodego pokolenia. Zmianom pokoleniowym musi towarzyszyć silne wsparcie na szczeblu europejskim. Wiele państw członkowskich opowiedziało się za wdrożeniem tych działań w najbliższej przyszłości - powiedział Porodzanov w Sofii.

Kwestia wsparcia młodych rolników jest jednym z dziewięciu priorytetów, które Komisja Europejska przedstawiła na początku bieżącego miesiąca w swoim wniosku dotyczącym reformy wspólnej polityki rolnej.

– Komisja Europejska nie osiągnie porozumienia w sprawie WPR bez uwzględnienia tego głównego celu - podkreślił komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan.

Hogan zapowiedział, że Komisja Europejska, poprzez propozycję zapewnienia młodym rolnikom w UE co najmniej jednego procentu w następnym okresie finansowania 2002-2027, zagwarantuje również dalsze środki wsparcia z ogólnego budżetu UE. W szczególności myśli on o środkach z projektów infrastrukturalnych w kontekście cyfryzacji rolnictwa.

Podczas dyskusji ministrów rolnictwa UE, sekretarz stanu ds. rolnictwa Hermann Onko Aeikens, podkreślił, że zmiany pokoleniowe w rolnictwie w regionach Niemiec są już w pełnym rozkwicie. Odsetek młodych rolników w Niemczech jest wyższy od średniej w UE. Szczególną troską Ministerstwa Polityki Żywnościowej i Rolnictwa (BMEL) jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla młodych z rodzin rolników, ale także dla nowych podmiotów wchodzących na rynek rolny.

Austriacki sekretarz stanu Markus Hopfner podkreślił, że lepszy poziom kształcenia musi w pełni przygotować młode pokolenie do wyzwań przyszłości. Szczególną uwagę w Austrii poświęca się nie tylko ułatwianiu dostępu do ziemi w rodzinach rolników w okresie zmiany pokoleniowej, ale również utorowaniu drogi dla nowoprzybyłych w perspektywie kariery zawodowej.

Chorwacki sekretarz stanu Tugomir Majdak podkreślił w debacie znaczenie odpowiedniego szkolenia i czynnego poparcia dla digitalizacji. Hiszpańska delegacja opowiedziała się również za ukierunkowanym wsparciem UE na rzecz młodych rolników w ramach digitalizacji ich gospodarstw i rolnictwa precyzyjnego.

Bułgarska prezydencja UE zwróciła się do młodych rolników, a także zaprosiła prezydenta Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) Jannes’a Maes’a w celu przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie. 27-latek z flamandzkiego Aalter przybliżył oczekiwania młodego pokolenia rolników wobec polityki UE w kontekście reformy WPR 2020. - Spodziewamy się, że obietnice europejskich polityków dotyczące zwiększenia wysiłków na rzecz młodych rolników w UE zostaną również przełożone na konkretne środki w ramach WPR po 2020 roku. -mówił Aalter.

- Propozycje komisarza UE ds. rolnictwa zawierały pozytywne elementy. My, młodzi rolnicy, uważamy caping (górny limit dopłat) za dobry instrument, zwłaszcza dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Nadchodząca reforma musi jednak jeszcze bardziej uwzględniać potrzeby aktywnych rolników. Sam wielkość górnego limitu dopłat ma drugorzędne znaczenie - powiedział Jannes Maes dla top agrar w Sofii.

Parlament Europejski (PE) popiera również obawy młodych rolników z UE specjalizujących się w odnawialnych źródłach energii. Na ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Zgromadzenie Plenarne znaczną większością głosów przyjęło sprawozdanie włoskiego posła  Nicola Caputo z  partii socjaldemokratycznej (S&D).

Młodzi rolnicy stanowią ogromny potencjał dla sektora rolnego, ponieważ są bardziej zainteresowani innowacyjnością i dywersyfikacją. Nowa wspólna polityka rolna (WPR) musi zatem ucieleśniać silną i konkretną politykę wspierania jej rozwoju w całej Europie. Jedynie 6% rolników w UE nie przekroczyło 35 roku życia, a ponad połowa 55 roku życia. Pilnie potrzebujemy nowej generacji.

- Dostęp do gruntów i kapitału okazuje się być poważną przeszkodą dla młodych rolników w UE, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą w sektorze rolnym - powiedział Caputo po głosowaniu w PE pod koniec maja.

Po pierwsze, program dla młodych rolników musi zostać zaakceptowany w kolejnym budżecie UE, z kolei maksymalny poziom finansowania powinien wzrosnąć do ponad dwóch procent. Obecny system płatności bezpośrednich również powinien zostać poddany ponownej ocenie, ponieważ wymaga on jedynie minimalnego zagospodarowania gruntów, a pomoc jest obecnie przyznawana głównie na podstawie posiadania prawa do własności gruntów rolnych, jak wynika ze sprawozdania Caputo.

Jest to obecnie zachęta dla wielu rolników prowadzących aktywną działalność do zachowania praw własności gruntów rolnych w celu dalszego korzystania z pomocy. System ten nie pociąga za sobą możliwie najlepszego wykorzystania ziemi i uniemożliwia młodym rolnikom i osobom rozpoczynającym działalność w sektorze rolnym posiadanie wystarczającej ilości własnych gruntów.

- Dlatego też zalecamy uzależnienie płatności bezpośrednich od bardziej intensywnych działań w zakresie zarządzania i przekierowanie dopłat na osiągnięcie określonych celów społeczno-politycznych w zakresie ochrony środowiska i klimatu - powiedział Caputo.

Thomas A. Friedrich, korespondent top agrar, Bruksela/Strasburg

Oprac.: Dominika Mulak


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)