Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ustawa o pomocniku rolnika wchodzi w życie

Obrazek

18 maja wejdzie w życie, podpisana już przez Prezydenta, ustawa o pomocniku rolnika. Wprowadziła ona obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocników, którzy będą pomagać rolnikowi przy zbiorach owoców i warzyw.

wk15 maja 2018, 14:25
Organizacje rolnicze od dawna apelowały do Prezydenta o szybkie podpisanie ustawy. Chodziło o to, aby nowe przepisy weszły jak najszybciej w życie, a pomocników rolnika można było zatrudniać już teraz podczas rozpoczętego sezonu zbioru owoców. Apele poskutkowały. Ustawa została 8 maja podpisana, 10 ogłoszona, a to oznacza, że 18 maja wejdzie w życie 


Nowe obowiązki rolnika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od tego momentu nowe obowiązki spadną na rolników. Gospodarz, który zdecyduje się na zatrudnienie pomocnika musi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zgłosić go do ubezpieczenia w KRUS. Odpowiednie formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronach internetowych KRUS oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. 

Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika obejmuje:
 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
 • ubezpieczenie zdrowotne .

Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek będą dostępne na stronie  www.krus.gov.pl

Obowiązkiem rolnika będzie sporządzenie informacji o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-8C i przesłanie jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Pomocnik nie do wszystkiego

KRUS przypomina jednak, że pomocnik rolnika nie może zajmować się w gospodarstwie wszystkim. Ustawa precyzyjnie mówi o pomocnik może pomagać rolnikowi przy zbiorach:
 • chmielu,
 • owoców,     
 • warzyw,
 • tytoniu,
 • ziół,
 • roślin zielarskich.

Oprócz tego pomocnik może zajmować się:
 • usuwaniem zbędnych części roślin,
 • klasyfikowaniem lub sortowaniem zerwanych lub zebranych owoców i warzyw lub wykonywaniem innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów

Definicja pomocnika rolnika

Kto może być pomocnikiem rolnika? Przede wszystkim musi to być pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Pomocnikiem może być :
 • obywatel Polski,
 • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.   wk

Fot. Józefowicz


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)