Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Ceny rzepaku>

Polski rzepak jest czysty, olej nie zawiera glifosatu

Obrazek
Co jakiś czas tematyka pozostałości pestycydów wraca w wypowiedziach organizacji konsumenckich. Czy w wyprodukowanym w Polsce oleju rzepakowym jest obecny glifosat? Opinie niezależnych ekspertów, zajmujących się badaniem pozostałości herbicydów w produktach spożywczych i dają odpowiedź na to pytanie.
dr Juliusz Urban27 kwietnia 2020, 08:39

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju dziękując rolnikom za ich profesjonalizm i stosowanie dobrych praktyk rolniczych w uprawie rzepaku zapewnia, że olej rzepakowy jest wolny od pozostałości glifosatu.

­Olej rzepakowy nie zawiera glifosatu. Nasiona rzepaku przerabiane w firmach zrzeszonych w PSPO są poddawane monitoringowi zarówno wewnętrznemu, przez zakłady, jak również zewnętrznemu, przez laboratoria na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Próby pobierają niezależni pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W okresie wieloletniego monitoringu nigdy nie stwierdzono obecności glifosatu w nasionach rzepaku powyżej dopuszczalnego limitu. W większości przypadków nie stwierdza się w ogóle jego obecności w nasionach, a gdy był obecny, to tylko w śladowych ilościach, wielokrotnie niższych od dopuszczalnego limitu – mówi Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

 

Krajowi przetwórcy rzepaku zdają sobie jednak sprawę z odpowiedzialności jaka ciąży na producentach żywności i dlatego tak zorganizowali w swych zakładach w kolejne etapy produkcji oleju, by kompletnie wykluczyć ryzyka ewentualnych zanieczyszczeń.

 

 – W procesie przetwórczym nasion rzepaku są stosowane wielokrotne etapy oczyszczania. Finalnym etapem oczyszczania jest rafinacja oleju, co czyni olej rzepakowy produktem całkowicie wolnym od tego zanieczyszczenia – dodaje prezes Szeliga z PSPO.

 

Dodatkowo w celu uspokojenia klientów, konsumentów oleju zorganizowali i zlecili szereg analiz jakości olejów rzepakowych obecnych aktualnie w handlu. Analizy były wykonane przez niezależne i powołane do tego instytucje badawcze.

­­–Sprawdziliśmy zarówno dostępny w sklepach olej rzepakowy tłoczony na zimno, jak i olej rafinowany.  Dokonaliśmy analizy oleju obecnego na Polskim rynku i w dniach 3-17 marca 2020 roku przebadaliśmy 16 nabytych w sklepach próbek oleju rzepakowego pochodzących od różnych producentów. Badanie zostało przeprowadzone w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zgodnie z zalecaną przez laboratoria referencyjne UE metodą QuPPe-PO. W żadnym z badanych olejów rzepakowych ­– zarówno rafinowanych jaki i tłoczonych na zimno nie stwierdziliśmy obecności pozostałości glifosatu – powiedział dr Artur Miszczak, kierownik Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

 

Także badania na pozostałości pestycydów wykonane przez Sanepid potwierdziły, że wyprodukowany w Polsce olej rzepakowy jest wolny od omawianej substancji czynnej.

 

– Na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, próbki oleju rzepakowego badane były przez Pracownię Badania Pozostałości Pestycydów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. pozostałości pestycydów w żywności). W kwietniu 2020 r. przebadaliśmy 6 próbek oleju rzepakowego tłoczonego na zimno i rafinowanego z innych partii produkcyjnych niż badane w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.  Jak można się było spodziewać, badane próbki oleju nie zawierały pozostałości glifosatu. Ponieważ glifosat nie rozpuszcza się w tłuszczach, jest mało prawdopodobne, aby jego pozostałości znalazły się w oleju rzepakowym – powiedziała dr Bożena Morzycka, kierownik Pracowni Badania Pozostałości Pestycydów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

 

Dlatego konsumenci nie powinni się już obawiać. Polskie rolnictwo jest stawiane za przykład pracy zgodnej z naturą, bowiem nasi rolnicy są przywiązani do ziemi i od wielu pokoleń korzystają z dóbr środowiska. Obawy konsumentów dot. potencjalnej obecności glifosatu w oleju rzepakowym zostały rozwiane ­– świadczą o tym wyniki przeprowadzonych badań oleju rafinowanego i tłoczonego na zimno, w których nie wykryto glifosatu.

 

 

oprac. Juliusz Urban  Fot. BebaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)