Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Odżywianie dolistne kukurydzy. Ile boru i cynku na kukurydze?

Obrazek

W skrajnych warunkach pogodowych dużego znaczenia nabrało nalistne odżywianie roślin, które jest szczególnie efektywne w przypadku mikroelementów. Które z nich są ważne dla kukurydzy? Jakie dawki i w jakiej fazie zastosować?

Jacek Daleszyński23 maja 2023, 08:32

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Za co odpowiada cynk w roślinach.
 • Objawy niedoboru cynku na kukurydzy.
 • Za co odpowiada mangan w roślinach.
 • Objawy niedoboru manganu na kukurydzy.
 • Za co odpowiada bor w roślinach.
 • Efekt niedoboru boru na kukurydzy.
 • Za co odpowiada miedź w roślinach.
 • Za co odpowiada żelazo i molibden w roślinach.
 • Kiedy nawozić kukurydzę mikroelementami?
 • Dawki mikroelementów dla kukurydzy.
Rozwój liści to najlepszy moment na zastosowanie mikroelementów. Dokarmianie przez liść szczególnie dobrze sprawdza się przy ograniczonej wilgotności gleby, ale rośliny w momencie zabiegu nie powinny już cierpieć z braku wody. Dla kukurydzy ważny jest cynk, ale także bor, mangan i miedź. 

Jakie znaczenie ma cynk dla rośliny?

Cynk:
 • dopowiada za sprawny rozwój systemu korzeniowego;
 • bierze udział w tworzeniu auksyn – ważnych hormonów wzrostu roślin;
 • mikroelement ten podnosi wykorzystanie przez rośliny plonotwórczego azotu;
 • pośrednio poprawia odporność roślin na patogeny grzybowe.

Jakie znaczenie ma mangan dla rośliny?

Mangan:
 • bierze udział we wzroście wydłużeniowym komórek;
 • zwiększa odporność roślin na niskie temperatury – ważne wiosną;
 • podnosi w sposób pośredni odporność roślin na choroby grzybowe.

Jakie znaczenie ma bor dla rośliny?

Bor:
 • udział w podziale komórkowym, zwłaszcza w stożkach wzrostu;
 • udział w tworzeniu ligniny – odpowiada za sztywność źdźbeł;
 • wpływa na żywotność pyłku, co jest warunkiem dobrego zapylenia roślin i zaziarnienia kolb;
 • wpływa na energię i zdolność kiełkowania nasion.

Jakie znaczenie ma miedź dla rośliny?

Miedź:
 • udział w syntezie ligniny;
 • udział w procesie fotosyntezy;
 • zabezpieczanie chlorofilu w liściach przed rozpadem;
 • pierwiastek odpowiada za powstawanie i żywotność pyłku.

Zobacz także: Krytyczne fazy rozwoju kukurydzy – jak w pełni wykorzystać jej potencjał?

Jakie znaczenie ma żelazo dla rośliny?

Żelazo:
 • ważne w procesie fotosyntezy;
 • bierze udział w tworzeniu chlorofilu, ale nie jest jego składnikiem;
 • wchodzi w skład enzymów rozkładających toksyczne dla roślin nadtlenki.

Jakie znaczenie ma molibden dla rośliny?

Molibden:
 • pierwiastek odpowiedzialny za gospodarkę azotową roślin;
 • zwiększa ilość pożądanego azotu białkowego w roślinie;
 • bierze udział w procesie tworzenia pyłku i w sposób pośredni odpowiada za jego żywotność;
 • zwiększa odporność roślin na chłody i niedobory wody (poprawa wzrostu systemu korzeniowego).

Termin nawożenia kukurydzy mikroelementami

Mikroelementy w kukurydzy można podawać już od wczesnych faz rozwojowych, aby nie dopuścić do powstania wyraźnych objawów ich niedoborów.
Pierwszy zabieg można wykonać już od fazy 2. liścia kukurydzy. Pamiętać jednak należy, że im bardziej rozwinięte rośliny, tym więcej składników trafi na liście i zostanie pobranych tą drogą. W tym terminie można podać też nalistnie fosfor, bo chłody wiosenne mogą utrudnić jego pobieranie z gleby.
Drugi zabieg można wykonać w fazie 6 liści – wtedy jest on najefektywniejszy.
W obu zalecanych terminach dokarmiania nalistnego można podać wszystkie mikroelementy. Składniki, które występują w formie chelatów, warto podać w tej formie, bo będą one lepiej przyswajalne przez rośliny (droższe rozwiązanie niż np. sole), a np. bor w postaci płynnej (np. boroetyloamina).

Dawki poszczególnych mikroelementów w tych terminach mogą wyglądać następująco:
 • cynk – 70–240 g/ha;
 • mangan – 65–320 g/ha;
 • bor – 75–150 g/ha;
 • miedź – 70–160 g/ha;
 • żelazo – 65–150 g/ha;
 • molibden – 15–40 g/ha.
Wyższe dawki stosuje się przy niższej zasobności gleby w składniki lub w przypadku niedoborów poszczególnych mikroelementów, a także przy spodziewanych wysokich plonach. Nawożenie nalistne mikroelementami w fazie strzelania kukurydzy w pęd nie musi okazać się koniecznością. Może się jednak zdarzyć, że taki zabieg trzeba będzie wykonać.

Objawy niedoborów na kukurydzy

Przesłanką do jego wykonania powinny być objawy niedoborów składników. Szukać ich należy na najmłodszych liściach. Na początku zawsze będą to delikatne chlorozy, które w miarę pogłębiania się niedoboru przybierać będą obraz bardziej specyficzny dla braku konkretnego pierwiastka.

W przypadku niedoboru cynku czy miedzi chloroza młodych liści dość szybko przechodzi w ich bielenie. Starsze liście natomiast mogą się tylko przejaśniać. W przypadku niedoboru manganu obserwować będziemy chlorozę międzyżyłkową liści. Objawów szukać można nie tylko na liściach, ale też na korzeniach. Te w przypadku niedoboru manganu mogą się słabiej rozwijać, co jednak trudno jednoznacznie przypisać niedoborowi tego składnika.


Objawy niedoboru cynku na kukurydzy.


Objawy niedoboru manganu na kukurydzy. 

W fazie wzrostu źdźbła rośliny mogą też potrzebować molibdenu, ale w praktyce jego widoczne niedobory są bardzo rzadkie. Rośliny mogą się jednak słabo rozwijać mimo wysokiego nawożenia azotowego. Składnik ten zawsze warto też podać roślinom rosnącym na kwaśnym stanowisku. Pozostałe mikroelementy podajemy, jeśli gleba ma wysokie pH, jest świeżo wapnowana, o wysokiej zawartości Cu i Fe, materii organicznej i fosforu.


Jeśli kukurydzy brakuje boru, to zapylenie będzie mniej efektywne. Efekt - Nie do końca zaziarnione kolby.
W fazie strzelania w pęd można zastosować następujące dawki mikroelementów:
 • cynk – 70–140g/ha;
 • miedź – 40–80 g/ha;
 • mangan – 60–320 g/ha;
 • molibden – 15–30 g/ha;
 • bor – 150 g/ha.

Jacek Daleszyński
fot. Daleszyński/ Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)