Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Stawka odsetek za zwłokę poszybowała w górę

Obrazek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina wszystkim zainteresowanym, iż zgodnie z przepisami wprowadzonymi w życie obwieszczeniem ministra finansów z dnia 11 lipca 2022 r., od dnia 8 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę. Wynosi 16%.

Karol Pomeranek22 lipca 2022, 05:00
To pokłosie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która 7 lipca 2022 r. ustaliła stopę lombardową na poziomie 7%. Zgodnie bowiem z przepisami ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę to nic innego jak suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Portal podatkowyreferat.online wylicza tak: 7,00 x 200% + 2% = 16,00%.

Wyższe stawki odsetek za zwłokę

Minister finansów obwieszczeniem z 8 lipca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, wprowadził nowe stawki odsetek.

I tak, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Obniżona stawka odsetek za zwłokę to 8% kwoty zaległości, a podwyższona stawka kształtuje się na poziomie 24% tej kwoty.

Skorzystaj z kalkulatora

Odsetki ustawowe wylicza się według wzoru: kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek. Powstałą wartość dzielimy następnie przez 365 dni. Zainteresowani mogą skorzystać także z udostępnionego przez Ministerstwo Finansów KALKULATORA. Służy on do obliczenia wysokości odsetek od zaległości podatkowych, według określonych stawek odsetek w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej oraz wysokość opłaty prolongacyjnej. Zaległość podatkowa to oczywiście nic innego, jak podatek, który nie został zapłacony w terminie. Opłata prolongacyjna natomiast powstaje w wyniku odroczenia terminu płatności podatku (lub zaległości podatkowej) lub też rozłożenia płatności na raty, a stawka opłaty jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.
Tak się zmieniała stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:
  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8%
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,5%
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10%
  • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. – 12%
  • od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. – 13,5%
  • od 9 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. – 15%
  • od 8 lipca 2022 r. – 16%
autor: Karol Pomeranek
źródło: Ministerstwo Finansów, KRUS


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)