Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dofinansowanie do wapnowania gleb: krok po kroku

Obrazek

Od 2019 r. trwa program regeneracji gleb poprzez poprawę jej pH, a dokładniej wapnowanie. Dofinansowanie udzielane jest ramach pomocy de minimis, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Warto skorzystać z dotacji na wapnowanie. Jakie są zasady i jak złożyć wniosek? 

Grzegorz IgnaczewskiDorota Kolasińska8 listopada 2022, 14:28
Ogólnopolski program poprawy jakości gleby poprzez wapnowanie trwa od 2019 r. i cieszy się sporym zainteresowaniem rolników. Według informacji przekazanych naszej redakcji przez NFOŚiGW liczba składanych wniosków rośnie rok do roku. Wnioski okręgowe stacje chemiczno-rolnicze składają do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Łącznie od 2019 r. złożono 41 880 wniosków.

Poniżej zestawienie liczby złożonych wniosków: 
 • Białystok 4 102
 • Gdańsk  2 108
 • Katowice 1 268
 • Kielce  381
 • Kraków 1 487
 • Lublin  5 030
 • Łódź  4 802
 • Olsztyn 2 487
 • Opole  789
 • Poznań 5 112
 • Rzeszów  2 546
 • Szczecin  1 394
 • Toruń  2 539
 • Warszawa  5 972
 • Wrocław  1 174
 • Zielona Góra  689
Jak podaje rzecznik NFOŚiGW od początku trwania programu przekazano rolnikom 159 828 775,98 zł. Zgodnie z Programem dofinansowanie na jedną działkę można otrzymać raz na 4 lata. Jak zatem wygląda procedura ubiegania się o dotacje do wapnowania?

Krok 1 – badanie gleby

Do uzyskania dofinansowania kwalifikują się jedynie te gleby gdzie pH jest poniżej 5,5. Kto jeszcze takich analiz nie ma, musi pobrać próbki – jedna próbka z maksymalnie 4 ha, próbka powinna mieć ok. 0,5 kg. Próbki do analizy trzeba dostarczyć do stacji chemiczno-rolniczej. Można też przekazać je do pracowników terenowych (dane kontaktowe na stronach poszczególnych stacji). Koszt przebadania jednej próbki na podstawowe składniki i odczyn to jedynie 13,12 zł. Przy okazji zlecania analiz można od razu zlecić opracowanie zalecanych dawek wapna (koszt 2,13 zł/próbkę).

Krok 2 – opracowanie zalecanych dawek

Na podstawie wyników analiz Stacja chemiczno-rolnicza przygotowuje zalecane dawki wapna. Takie zalecenie jest koniecznym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie. Przypomnijmy tylko, że do pomocy kwalifikują się wyłącznie grunty, których odczyn jest nie wyższy niż pH 5,5. Mając już zalecenie wiemy, do jakiej ilości wapna możemy otrzymać dofinansowanie. Przypomnijmy, że przysługuje ono do ilości czystego składnika wapnującego nie większej niż ta, wynikająca z zaleceń. Stawki dopłat są uzależnione od wielkości gospodarstwa i wynoszą:

 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni mniejszej niż 25 ha użytków rolnych,
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni  25 ha i więcej, ale mniejszej niż 50 ha użytków rolnych,
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej, ale mniejszej niż 75 ha użytków rolnych.

Krok 3 - zakup wapna

Mając już zalecenia co do dawek trzeba zakupić odpowiednią ilość wapna. Musi to być jeden z nawozów wapniowych kwalifikujących się do wsparcia. Do objęcia wsparciem kwalifikują się nawozy zakupione nie wcześniej niż 1 czerwca br. Ale tu uwaga – jak czytamy w instrukcji, wapno objęte dofinansowaniem można rozsiewać dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Ważne, aby sprzedający prawidłowo opisał na fakturze typ i odmianę wapna – zgodnie z wytycznymi.

Krok 4 – wniosek

Wniosek wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej stacji chemiczno-rolniczej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo ze strony internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Po jego wypełnieniu i wydrukowaniu, wraz z zaleceniami co do dawek wapna i fakturą zakupu nawozu składamy w stacji chemiczno-rolniczej. Stacja po jego weryfikacji przekazuje komplet dokumentów do wojewódzkiego funduszu, który podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania i wypłaca środki na rachunek podany we wniosku. 

Fot. archiwumPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)