Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Rusza program wapnowania gleb!

Obrazek

Już od dziś można składać wnioski o dofinansowanie wapnowania gleb rolniczych – zobacz jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie.

Grzegorz Ignaczewski1 sierpnia 2019, 11:39

Program wapnowania gleb dotyczy gleb najbardziej zakwaszonych, o pH nie wyższym niż 5,5. Choć jest to program wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego obsługą zajmują się okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Łącznie program ma pochłonąć minimum 300 mln zł, co ma się przełożyć na podniesienie żyzności ok. 200 tys. ha.


Tylko do 75 ha

Na wsparcie zakupu wapna załapią się rolnicy, których gospodarstwa mają do 75 ha. Dodajmy, że dotacja udzielana jako pomoc de minimis. Oto stawki dopłat do zakupu wapna w zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO), w zależności od wielkości gospodarstwa.

 • do 25 ha – 300 zł/t,
 • 25–50 ha – 200 zł/t,
 • 50–75 ha – 100 zł/t.

Gospodarstwa powyżej 75 ha pozostaną na razie bez dopłat do wapnowania. Ich grunty wg założenia Ministerstwa Środowiska są utrzymywane w lepszej kondycji i w mniejszym stopniu wymagają wapnowania.


Konieczne zalecenia

Co ważne, uzyskanie dotacji do zakupu wapna uzależnione jest od wyników badania gleb i zaleceń co do dawek nawozów wapniowych wydawanych przez okręgowe stacje chemiczno–rolnicze. Kto jeszcze takich badań nie wykonał może pobrać próbki gleby i oddać je w stacji do badania. Zalecenia mogą być wykonane na podstawie posiadanych już wyników badań, jeżeli te są wykonane po 1 stycznia 2017 roku. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do ilości składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) wyliczonego przez stację, pod warunkiem, że rolnik zakupi wapno w ilości odpowiadającej zaleceniu. Jeżeli zakupiona ilość wapna jest mniejsza wówczas dotacja przysługuje tylko do ilości faktycznie zakupionej. Jeżeli rolnik zakupi więcej wapna niż wynika to z zaleceń to dotacja zostanie wypłacona tylko do ilości wynikającej z zaleceń.


Jakie wapno?

Dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku zakupu określonego rodzaju nawozu. Mogą to być:

Do kosztów kwalifikowalnych programu nie zalicza się kosztów transportu i rozsiewania. Do pomocy kwalifikuje się wapno zakupione od 01.06.2019 r.
Wnioski wraz załącznikami (fakturą za zakup wapna, zaleceniami nawozowymi i oświadczeniem o pomocy de minimis) można składać w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)