StoryEditor

Ekoschematy 2023 - dotkliwe kary za niedotrzymanie terminu siewu międzyplonów i mulczowania

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoschematów, w przypadku praktyki Międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe rolnicy zobowiązują się do wysiewu międzyplonów do 1 października i zmulczowania ich po 15 listopada. Co się stanie jeśli nie zdążysz i czy są jakieś odstępstwa? 
13.10.2023., 13:10h

Resort rolnictwa tłumaczy, że nie ma możliwości zmiany tego terminu, gdyż konieczna byłaby zmiana w PS, a to z kolei wymagałaby zgody Komitetu Monitorującego PS WPR 2023-2027 i akceptacji ze strony Komisji Europejskiej, dopiero wówczas można by wdrożyć je do przepisów krajowych. Według ministerstwa rolnictwa byłby to proces długotrwały.

Co się stanie jeśli nie zdążysz?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoschematów, rolnik oczywiście ma możliwość wysiania międzyplonu po dniu 1 października,  ale będzie się to wiązało z dotkliwymi karami.

Jeżeli nie zdążysz wysiać międzyplonu w terminie i wysiejesz go po dniu 1 października, ale nie później niż do dnia 15 października kwota przyznana w ramach ekoschematu zostanie zmniejszona o 30%. Jeśli wysiejesz międzyplony ozime po 15 października Agencja obetnie 70% kwoty w ramach tej praktyki, uwzględniając iloczyn powierzchni na której nie dotrzymano terminu.

Kary za zbyt wczesne mulczowanie

Analogicznie jak w przypadku opóźnionego siewu międzyplonu, resort informuje, że także za zmulczowanie międzyplonu przed 15 listopada przewidziane są kary. W tym przypadku wynoszą one 10% kwoty stanowiącej iloczyn płatności w ramach tej praktyki oraz procentowego stosunku powierzchni uchybienia do powierzchni, na której powinny być przestrzegane wymogi tej praktyki.

Resort rolnictwa podda analizie wniosek zgłoszony wcześniej przez Krajową Radę Izb Rolniczych o dopuszczenie mulczowania międzyplonu po 60 dniach od siewu.

Jakie odstępstwa?

Jak zwykle w takich sytuacjach ważny jest powód braku dotrzymania terminu. Jeżeli w gospodarstwie można udowodnić zaistnienie siły wyższej, rolnik musi poinformować o tym fakcie ARiMR i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. W przypadku potwierdzenia przez agencję płatniczą wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie) nie stosuje się kar administracyjnych.

- Co do zasady ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie, zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne, i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności - informuje resort rolnictwa, a decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biura powiatowego ARiMR.

dkol 
Fot. Kolasińska

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 17:13