Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wypłata dopłat bezpośrednich jest zagrożona? Będą przesunięcia środków pomiędzy interwencjami

Obrazek

Były wiceminister Norbert Kaczmarczyk pyta, czy dopłaty bezpośrednie przeznaczone dla polskich rolników są zagrożone. W odpowiedzi Ministerstwo zasugerowało, że możliwe jest przesunięcie terminu składania wniosków, a także środków pomiędzy interwencjami, co uzależnione ma być od stopnia zainteresowania rolników.

wk3 kwietnia 2023, 12:40
Były wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk napisał interpelację poselską „w sprawie zagrożenia dotyczącego wypłaty pieniędzy dla rolników w ramach dopłat bezpośrednich” do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Przepisy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wdrażanej w związku z przepisami Unii Europejskiej, implementowane są do prawodawstwa krajowego z opóźnieniem, co może wpłynąć na decyzje rolników w zakresie aplikowania o dopłaty. Ponadto polityka rolna Unii Europejskiej przechodzi aktualnie sporą metamorfozę – napisał poseł Norbert Kaczmarczyk.

Zwrócił między innymi uwagę na pojawiające się trudności w samym wypełnieniu wniosków o dopłaty przez rolników, a także w spełnieniu nowych unijnych wymogów. Według niego może się skończyć na tym, że rolnicy zrezygnują z dopłat, lub będą korzystać z nich w ograniczonej formie.

Ekoschematy są dobrowolne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na interpelacje zaznaczyło, że nowe zasady dopłat bezpośrednich są efektem reformy Wspólnej Polityki Rolnej, a w pracach nad nią Polska opowiadała się za tym, aby wdrażanie ekoschematów nie było obowiązkowe dla państw członkowskich Unii Europejskiej.


Zobacz także: Ekoschematy to dla Ciebie twardy orzech do zgryzienia? Weź udział w naszym webinarium!


Jednak to rozwiązanie nie uzyskało wystarczającego poparcia na forum UE. MRiRW pokreśliło, że realizacja ekoschematów dla rolników jest dobrowolna.
W pracach nad wdrożeniem postanowień reformy Wspólnej Polityki Rolnej brała także strona społeczna, a projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2023 był poddawany i to kilkukrotnie szerokim konsultacjom.

W takcie opracowywania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej dążono także, aby ograniczyć obciążenia administracyjne i zapewnić uproszczenia w czasie wdrażania WPR.

- Szeroki wachlarz praktyk w ramach ekoschematów obszarowych, uwzględniający różnorodność polskiego rolnictwa pod względem agrotechnicznym, technologicznym, struktury i wielkości gospodarstw, typu produkcji (roślinna, zwierzęca), umożliwia rolnikom wybór najlepszej opcji dla swojego gospodarstwa i pozwala osiągnąć najwyższą efektywność w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko i klimat. Dlatego można uznać, że ekoschematy obszarowe zaproponowane w PS WPR są dostępne dla wszystkich rolników – napisał w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Dobrostan zwierząt dla nowych grup

Ekoschemat Dobrostan zwierząt jest kontynuacją wsparcia dla grup zwierząt i gatunków zwierząt, które są objęte działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, które odnosi się do świń, krów oraz owiec. Dodatkowym wsparciem objęte są nowe grupy i gatunki technologiczne zwierząt takie jak:
  • konie,
  • kozy,
  • bydło pasowe, a także drób.


Zobacz: Dobrostan zwierząt krytykowany nie tylko przez rolników. Mazurek i Stanowski komentują absurdalne przepisy

Szkolenia i działania informacyjne z zakresu zmian z reformy WPR

Rolnicy w związku ze zmianami wynikającymi z reformy WPR mogą uczestniczyć w różnych szkoleniach prowadzonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz tych prowadzonych przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ODR i ARiMR, będą także bezpłatnie pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów.

Więcej czasu dla rolników na wypełnienie wniosków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreśla również, że przewidywana jest możliwość wydłużenia podstawowego terminu składania wniosków o przyznanie płatności i zmian do tych wniosków.

- W związku z powyższym, jeżeli, z uwagi na wdrożenie nowych rozwiązań i form wsparcia, rolnicy będą potrzebować więcej czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami i podjęcie decyzji o zasiewach, zostanie wydane stosowne rozporządzenie – zapewnił wiceminister R. Romanowski.

Przesunięcie środków pomiędzy interwencjami

Jak podkreśla ministerstwo rolnictwa, istnieje jeszcze jedna możliwość działania, jest to zgodnie z unijnymi przepisami przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy interwencjami w formie płatności bezpośrednich.

Zasady przyznawania wypłat pomocy dla rolnictwa ekologicznego


- Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie wysokości pomocy, w przypadku znacznie większego lub niższego od przewidywanego zainteresowania danym schematem pomocowym. Decyzja o ewentualnym przesunięciu środków zostanie podjęta po zakończeniu naboru wniosków i przeprowadzeniu szczegółowych analiz – podsumował R. Romanowski.


wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)