Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich opóźniona: sprawdź dlaczego!

Obrazek

Dzisiaj z ARiMR powinny wypłynąć pierwsze zaliczki dopłat bezpośrednich i trafić na konta rolników. Jednak Agencja 16 ani 17 października nie wyśle przelewów. Wypłata ma potrwać do końca listopada, natomiast reszta kwot płatności z PROW będzie przelewana na konta beneficjentów od 1 grudnia.

Dorota Kolasińska16 października 2021, 11:43

Maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wyniesie 70% wsparcia należnego rolnikowi, z tytułu wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich. Płatności zaliczkowe będą wypłacane do powierzchni gruntów/liczby zwierząt/ilości zgłoszonych do płatności i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu), z kolei maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności PROW wyniesie 85%. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 15,63 mld złotych czyli o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.

Jakie stawki płatności bezpośrednich?

Stawki określono w rozporządzeniu i kolejno wynoszą one:

 • jednolita płatność obszarowa 487,62 zł/ha
 • płatność za zazielenienie 327,26 zł/ha
 • płatność dla młodego rolnika 308,59 zł/ha
 • płatność dodatkowa 184,54 zł/ha
 • płatność do bydła 336,73 zł/szt.
 • płatność do krów 426,51 zł/szt.
 • płatność do owiec 114,47 zł/szt.
 • płatność do kóz 51,56 zł/szt.
 • płatność do roślin strączkowych na ziarno 685,70 zł/ha
 • płatność do roślin pastewnych 457,46 zł/ha
 • płatność do chmielu 2 087,75 zł/ha
 • płatność do ziemniaków skrobiowych 1 210,32 zł/ha
 • płatność do buraków cukrowych 1 547,13 zł/ha
 • płatność do pomidorów 3 371,12 zł/ha
 • płatność do truskawek 1 313,93 zł/ha
 • płatność do lnu 558,70 zł/ha
 • płatność do konopi włóknistych 198,05 zł/ha
 • płatność do tytoniu – Virginia 3,18 zł/kg
 • płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,25 zł/kg

Znamy także kurs wymiany walut przyjęty do wyliczania stawek. Przyjęto kurs na poziomie 4,6197 zł/euro (z 30.09.2021 r.).

Dlaczego wypłata jest opóźniona?

Zgodnie z przepisami unijnymi płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. KE może wyrazić zgodę na wcześniejszą wypłatę zaliczek, która może rozpocząć się 16 października danego roku. Niestety w tym roku 16 października wypadł w sobotę, więc Agencja rozpocznie wypłatę dopiero w poniedziałek 18 października. Do otrzymania jednolitej płatności obszarowej uprawnionych jest ok. 1,27 mln rolników.

dkolPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)