Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy można fizycznie podzielić małe gospodarstwo między współwłaścicieli?

Obrazek

Nasz Czytelnik zapytał, czy możliwy jest podział gospodarstwa o powierzchni około 3 ha między współwłaścicieli. Zobacz odpowiedź prawnika specjalisty!

adw. Mikołaj Pomin3 listopada 2022, 14:38

Podział fizyczny gospodarstwa

Teoretycznie możliwe jest zniesienie współwłasności poprzez podział fizyczny gospodarstwa na mniejsze części. Najprościej jest taki podział przeprowadzić u notariusza (umowne zniesienie współwłasności). Oczywiście, najpierw należy ustalić, czy preferowany podział jest możliwy z punktu widzenia przepisów miejscowych. Niestety, jest to rozwiązanie możliwe tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do sposobu podziału.

W razie braku zgody pozostaje zniesienie współwłasności na drodze sądowej. Musimy zwrócić uwagę, że ostatecznie sąd może nie zgodzić się na podział fizyczny ziemi. Wynika to ze specyfiki przepisów Kodeksu cywilnego, które nakładają na sąd kryteria, którymi musi się kierować, wydając orzeczenie.

Droga sądowa przy podziale gospodarstwa

Najpierw zatem sąd winien ustalić, czy podział nie będzie sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Jeżeli taka sprzeczność istnieje (jest ono zbyt małe), przyzna gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele.

Jeśli takiej zgody nie ma, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela. Jeżeli gospodarstwo prowadzi lub stale w nim pracuje kilku współwłaścicieli albo jeżeli nie spełnia tych kryteriów żaden z nich, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia. Sąd może także zarządzić sprzedaż całego gospodarstwa, jeśli taki wniosek złożą wszyscy współwłaściciele.

adw. Mikołaj Pomin
fot. envatoelements

dyżur prawnika adw. mikolaj pominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 11/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)