Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Dla kogo czynsz dzierżawny po przekazaniu gospodarstwa?

Obrazek

Komu należy się czynsz dzierżawny po przekazaniu ziemi następcy? O regulacjach prawnych umowy dzierżawy pisze nasz ekspert prawa rolnego. 

3 marca 2023, 05:13

Przekazanie gospodarstwa a czynsz dzierżawny

Zamierzam przekazać synowi ziemię z gospodarstwa, dla której zawarłem umowę dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną. Ustaliliśmy, że czynsz przez 10 lat będę otrzymywał ja jako wydzierżawiający. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem i możliwe?

Jan L. (woj. łódzkie)

Jak działa poddzierżawa i komu należy się czynsz?

Przypomnijmy: regulacje ustawowe dotyczące umowy dzierżawy znajdziemy głównie w przepisach artykułów 693–709 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo, do umów dzierżawy stosuje się niektóre przepisy dotyczące umów najmu oraz ogólne zasady dotyczące zobowiązań. Istotne uregulowania ustawodawca zamieścił również w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity DzU2022.2569).

Powszechnie wiadomo, że dzierżawa polega na oddaniu dzierżawcy przez wydzierżawiającego na czas oznaczony lub nieoznaczony przedmiotu dzierżawy (tutaj: gruntu rolnego) do używania z prawem pobierania pożytków (plonów), jakie przedmiot ten może przynosić, a dzierżawca zobowiązuje się w szczególności do opłacania czynszu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że wydzierżawiającym może być nie tylko właściciel gruntu, ale również posiadacz samoistny lub zależny gruntu. Ważne jest, by wydzierżawiający mógł wydać dzierżawcy przedmiot umowy (tutaj: grunt) i zapewnić mu niezakłócone wykonywanie tej dzierżawy przez określony czas. W praktyce oznacza to, że wydzierżawiającym może być także np. dzierżawca (wtedy mamy do czynienia z tzw. poddzierżawą).

Czytelnik chciałby otrzymywać czynsz dzierżawny również po przeniesieniu własności ziemi na syna. Takie rozwiązanie, w świetle tego, co wyjaśniliśmy powyżej, jest możliwe i zgodne z prawem. Na wszelki wypadek należy zwrócić tylko uwagę, czy umowa dzierżawy nieruchomości pod fotowoltaikę nie wyłącza takiej "poddzierżawy". Niejako przy okazji należy przypomnieć o przepisie art. 2b par. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i wynikającym z niego obowiązku osobistego prowadzenia przez nabywcę gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 5 lat od dnia jej nabycia.

adw. Mikołaj Pomin

Fot. Sierszeńska

dyżur prawnika marzecTen artykuł pochodzi z wydania 03/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)