StoryEditor

Przekazanie dzierżawy po śmierci właściciela

Mój ojciec wydzierżawił pole od sąsiada, gdy ten przechodził na emeryturę z KRUS. Niedawno sąsiad zmarł. Ojciec też zamierza przejść na emeryturę. Spadkobiercy nie przeprowadzili jeszcze postępowania spadkowego. Czy ojciec, przekazując gospodarstwo, może na mnie przepisać tę dzierżawę?
05.02.2018., 14:02h
Śmierć wydzierżawiającego nie oznacza automatycznego wygaśnięcia umowy dzierżawy, bowiem w prawa i obowiązki wydzierżawiającego wstępują z mocy prawa jego spadkobiercy, o czym już wielokrotnie wspominaliśmy. W zależności jednak od formy umowy dzierżawy oraz okresu, na jaki została zawarta, spadkobiercy wydzierżawiającego mogą nabyć prawo jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Przechodząc do odpowiedzi na zadane pytanie zauważyć należy, że „przepisanie” dzierżawy wiąże się z zawarciem aneksu do umowy, do czego konieczna jest zgoda obu stron. W tej sytuacji spadkobiercy powinni w pierwszej kolejności złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub udać się do notariusza w celu uzyskania poświadczenia dziedziczenia. Następnie winni oni ujawnić swe dane (jako właściciele) w księdze wieczystej danego gruntu.

Po dokonaniu odpowiednich wpisów strony mogą dokonać modyfikacji w umowie, zarówno po stronie wydzierżawiającego (poprzez wpisanie danych nowych właścicieli – spadkobierców) jak i dzierżawcy. W tym drugim przypadku możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze, polegające na sporządzeniu aneksu, w którym zmieni s...
Pozostało 41% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 13:17