StoryEditor

Spadek przy majątku ruchomym

Pytanie: Siostra otrzymała gospodarstwo od rodziców. Do śmierci mieszkali oni razem. Po śmierci rodziców siostra stwierdziła, że po rodzicach nie zostały żadne cenne rzeczy, choć my wiemy, że rodzice mieli wiele cennych pamiątek, pieniądze w gotówce oraz papiery wartościowe na okaziciela. Siostra nie wpuszcza nas do domu w celu sprawdzenia, czy po rodzicach pozostał jakiś majątek. Co możemy w tej sytuacji zrobić?
04.02.2020., 11:02h
Odpowiedź: Osoba, która pozostawała w najbliższych relacjach ze zmarłym, (np. mieszkała z nim) jest na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych spadkobierców, bowiem potencjalnie posiada najlepszą wiedzę na temat majątku spadkowego. Niestety, zdarza się, że ta wiedza jest wykorzystywana na szkodę pozostałych spadkobierców. Ustawodawca daje spadkobiercom instrumenty, które pozwolą im zabezpieczyć spadek jeszcze przed jego podziałem oraz ustalić rzeczywisty stan tego majątku.

Po pierwsze, na podstawie art. 634 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd może zabezpieczyć spadek, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.

Takie zabezpieczenie może nastąpić z urzędu (sąd z własnej inicjatywy zabezpiecza spadek, gdy poweźmie wiadomość, że istnieją ku temu przesłanki) lub na wniosek osoby uprawnionej (tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, zapisobiercą, uprawnionym do zachowku itp.). Środkami zabezpieczeni...
Pozostało 66% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 18:56