Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Spóźniona faktura VAT RR

W marcu sprzedałam tuczniki, ale do dziś nie otrzymałam zapłaty i faktury RR. Odbiorca twierdzi, że fakturę wystawi, gdy będzie płacił, ale nie chce powiedzieć, kiedy to będzie. Co robić w tej sytuacji?

adw. Mikołaj Pomin30 czerwca 2020, 14:01
Faktury VAT RR (dokumentujące sprzedaż przez rolników ryczałtowych), zgodnie z przepisem wielokrotnie nowelizowanej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawia nabywca towarów od rolnika – czynny podatnik VAT (nabywca).

Zgodnie z art. 106i ustawy, faktura winna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Zapłata winna natomiast nastąpić w terminie 14 dni, bowiem wskazanie na fakturze VAT RR terminu płatności dłuższego niż 14 dni (i dokonanie zapłaty we wskazanym terminie) nie uprawnia nabywcy produktów rolnych do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

Postępowanie nabywcy w omawianej sprawie sugeruje, że nie wystawiając faktury zamierza przeciągnąć termin zapłaty, a z drugiej zachować prawo do odliczenia podatku.

W tej sytuacji należałoby wysłać do nabywcy wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem krótkiego terminu. Warto również zastanowić się nad ewentualnym zawiadomieniem urzędu skarbowego o postępowaniu nabywcy.
adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)