Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

450 mln zł dla rodzin rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Obrazek

Na wzrost kosztów produkcji w 2022 r. nałożyły się niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w związku z czym rusza program pomocy dla poszkodowanych rodzin z budżetem 450 mln zł. Komu przysługuje wsparcie i w jakiej wysokości? Jakie szkody pokryje przygotowany program pomocy?

wk17 października 2022, 14:25

Pomoc dla poszkodowanych rodzin

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie uruchamiające wsparcie finansowe dla rodzin, które zostały szczególnie poszkodowane w tym trudnym dla rolników roku – wzrost kosztów produkcji rolnej, połączony z problemami związanymi z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wpłynął na utratę płynności finansowej producentów rolnych.

Szkody spowodowane przez pogodę

Pomoc finansowa będzie dotyczyła szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję):

 • gradu,
 • deszczu nawalnego,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 •  przymrozków wiosennych,
 • powodzi,
 • huraganu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • suszy – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Komu przysługuje pomoc finansowa?

Wsparcie finansowe przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, decyzją kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Jaka będzie wysokość udzielonego wsparcia?

Proponowanymi stawkami pomocy finansowej są:

 • 10 000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
 • 5 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Średnia roczna produkcja rolna ustalana jest na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy takich danych lub dokumentów zabraknie, obliczenia zostaną ustalone na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Budżet środków przeznaczonych na program pomocowy wynosi 450 mln zł. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że potrzebna jest kwota przekraczająca 450 mln zł, do obliczenia wysokości wsparcia będzie stosowany się współczynnik korygujący.


wk
fot. envatoelementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)