StoryEditor

Plonowanie pszenżyta jarego w rejonach agrotechnicznych

Analizując plonowanie odmian w badaniach PDO większości gatunków należy mieć na uwadze, że średnie wyniki dla kraju zwykle odbiegają od tych uzyskiwanych w poszczególnych rejonach uprawy. Prawidłowość ta dotyczy także pszenżyta jarego.
01.03.2023., 14:03h
Aby uwzględnić tę zależność, przed wyborem odmiany do siewu warto sprawdzić, jak plonują oferowane w handlu odmiany w konkretnym rejonie agrotechnicznym. Informacje te zawierają wyniki prezentowane w badaniach PDO (patrz tabela).
Okazuje się, ze różnice w poziomie plonowania odmian pszenżyta jarego w poszczególnych rejonach są dość istotne, co wynika z ich zróżnicowanych warunków klimatycznych i glebowych. Najwyższe plony uzyskano w rejonie II, najniższe – w rejonie VI. W pozostałych rejonach plony były dość wyrównane. Odmianami, które znalazły się „na podium” w największej liczbie rejonów na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) są Mamut, Toristo i Kompan, a na poziomie wysokim (a2) – Santos, Frigus i Hugo. Dobre wyniki plonowania w większej liczbie województw świadczą o dużej zdolności odmiany do adaptacji do różnych warunków glebowo-klimatycznych.
Opracowano na podstawie materiałów Andrzeja Najewskiego z COBORU w Słupi Wielkiej
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 11:21