StoryEditor

Środki ochrony roślin znowu wracają do PE. Czego boją się rolnicy?

Odrzucenie przez Parament Europejski przepisów dyrektywy o zrównoważonym stosowania środków ochrony roślin SUR nie kończy problemów z tym związanych. Temat wróci bowiem i to już niedługo. Czego mogą obawiać się rolnicy?
22.12.2023., 10:09h

Podczas grudniowego posiedzenia grupy roboczej „Kwestie Fitosanitarne” Copa-Cogeca dyskutowano m.in. o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Podczas spotkania z zadowoleniem przyjęto informację o decyzji Parlamentu Europejskiego, który ostatecznie odrzucił powyższe rozporządzenie. 

To nie koniec!!!

Jednak zdaniem polskiego eksperta nie oznacza to zakończenia sprawy, gdyż może ona wrócić. 

– Sprawa rozporządzenia dotyczącego zrównoważonego stosowania pestycydów (SUR) nie jest jeszcze zamknięta. Kolejne podejście do redukcji zużycia chemicznych środków ochrony roślin musi być bardziej realistyczne i oparte na dobrze przygotowanych planach oraz celach strategicznych związanych z poziomami redukcji. W interesie polskich producentów jest troska o bezpieczeństwo żywnościowe w krajach UE. Jednak bez zapewnienia alternatywnych metod ochrony roślin będzie to trudne do wdrożenia na poziom poszczególnych gospodarstw – powiedział po posiedzeniu Mateusz Stankiewicz. 

Co zrobi prezydencja belgijska? 

Od stycznia prezydencję w Unii Europejskiej przejmuje Belgia. Pierwsze spotkanie techniczne belgijskiej prezydencji w sprawie SUR przewidziane jest na 24 stycznia. Priorytetami belgijskiej polityki w tym zakresie będzie promowanie Integrowanych Metod Ochrony Roślin, stosowanie biologicznych środków ochrony roślin oraz poprawa propozycji dotyczących celów redukcyjnych.

Dobra decyzja w sprawie glifosatu

Zebrani w Copa-Cogeca eksperci z dużą satysfakcją przyjęli także informacje na temat przedłużenia przez Komisję Europejską na 10 lat zezwolenia na glifosat w UE. Wprowadzone ograniczenia w stosowaniu glifosatu są zgodne z postulatami organizacji rolniczych. - Od dawna mówiliśmy, że nawet Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie określił żadnych krytycznych obszarów jeżeli chodzi o wpływ glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. Glifosat jest niezbędnym narzędziem do realizacji założeń rolnictwa regeneratywnego. Dzięki niemu jest także możliwa skuteczna zintegrowana ochrona roślin przed chwastami. Proponowany przez tzw. organizacje ekologiczne zakaz jego stosowania nie miałyby żadnego uzasadnienia – podsumował M. Stankiewicz. 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. kwiecień 2024 19:20