Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

ASF: czy specustawa zadziała?

Obrazek

Procedowany projekt specustawy realizuje szereg postulatów zgłaszanych przez rolników i organizacje rolnicze od ponad 6 lat w celu skutecznej walki z ASF. Mamy już pierwsze komentarze odnośnie do tego projektu. 

Anna Kurek18 grudnia 2019, 14:58

Jako jedna z pierwszych zgłosiła swoje uwagi do projektu Wielkopolska Izba Rolnicza. Przedstawiamy pełne brzmienie  pisma kierowanego do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska  (których obrady dziś odbyły się w Sejmie) podpisanego przez prezesa Piotra Walkowskiego.W związku z ukazaniem się w dniu wczorajszym projektu poselskiego ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz szybkim trybem procedowania  tej ustawy, Wielkopolska Izba Rolnicza wnosi następujące uwagi przygotowane w trybie doraźnym. 

 

Procedowany projekt realizuje szereg naszych postulatów zgłaszanych od ponad 6 lat w celu skutecznej walki z ASF. W szczególności dotyczy to usprawniania i zwiększenia skuteczności działań zmierzających do redukcji populacji dzików a także wdrożenie zasad bioasekuracji nie tylko dla rolników ale również myśliwych i służb zabezpieczających polowania sanitarne. W celu wzmocnienia oddziaływania procedowanej specustawy należy naszym zdaniem zaproponowane przepisy doprecyzować oraz uzupełnić dodatkowo o następujące kwestie:

 

 •    W zakresie o przestrzeganiu bioasekuracji przez pracowników lasów państwowych i związanych z nimi firm np. zakłady usług leśnych i inne podmioty wykonujące prace na terenie lasów
 •       Przepisy o przestrzeganiu bioasekuracji przez służby samorządowe np. straże gminne czy miejskie
 •       Przepisy wzmacniające państwowe służby weterynaryjne – szczególnie na obszarach zagrożonych przez ASF a mających duże znaczenie dla produkcji trzody chlewnej. Wnosimy o zwiększenie obsady powiatowych inspekcji weterynaryjnych oraz ich wyposażenia w tych regionach.
 •          Przepisy o zabezpieczeniu wystarczającej liczby chłodni do przechowywania dzików
 •          Przepisy o zabezpieczeniu materiałów do budowy ogrodzeń.
 •          Przepisy umożliwiające używanie tłumików na terenie całej Polski. 
 •         Przepisy nakazujące wojewodom włączenie przedstawicieli rolników (np. izb rolniczych) do składów wojewódzkich sztabów kryzysowych w zakresie zwalczania ASF
 •       W zakresie prawa budowlanego wprowadzenie przepisów upraszczających budowę płotu powyżej 2 m i innych budowli czy też urządzeń wspomagających dostosowanie gospodarstwa do wymagań bioasekuracji a nie tylko niecki.
 •       Wprowadzenie wymogu zasięgniecie opinii właściwej terytorialnie IR do określenia  szczegółowych zasad , trybu i kryteriów oceny dzierżawców obwodów łowieckich. Przypominamy, że 70% obwodów łowieckich stanowią pola uprawne.
 •       Precyzyjne określenie czasu opiniowania powoływania i odwoływania Łowczego przez Naczelną Radę Łowicką do np. 14 dni. 
 •       Wprowadzenie surowych kary za wszelkie utrudnianie lub uniemożliwianie polowania łącznie z koniecznością zwrotu dla kół łowieckich kosztów organizacji polowania.
 •       Zapis dotyczący wydania  rozporządzenia lekarza weterynarii  odnośnie zamykania przejść dla zwierząt, należy uzupełnić o zapis o karach za ich umyślne niszczenie czy też otwieranie. 
 •       Konieczne jest wprowadzenie zapisów zobowiązujących zarządców parkingów znajdujących się przy drogach (krajowych, powiatowych, gminnych) do umieszczania koszy na śmieci, które uniemożliwią dzikiej zwierzynie ich otwarcie i rozniesienie resztek oraz śmieci będących potencjalnym zagrożeniem wirusem ASF.
 •      W przypadku odłowu, odstrzału, poszukiwania padłych zwierząt czy też transportu zwierząt lub też ich zwłok na gruntach prywatnych – konieczne jest w przypadku dokonania uszkodzeń upraw  lub płodów rolnych, przyznanie rekompensaty z tego tytułu.
 •      W ustawie należy jasno sprecyzować działania, procedury w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w czasie trwania tej umowy. Kto przejmuje odpowiedzialność na tym terenie w zakresie gospodarki łowieckiej, bioasekuracji, odszkodowań, aż do czasu wyłonienia kolejnego dzierżawcy.
 •       Brak jest uregulowań dotyczących walki z ASF na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich oraz na terenach  na których zostały złożone oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na wskazanych nieruchomościach,
 •       Konieczne jest wprowadzenie zapisów regulujących odłów zwierząt w miastach. Niedopuszczalne jest odławianie dzików w miastach i wypuszczanie w innym terenie. Konieczne jest uśmiercanie i utylizacja odłowionych dzików w miastach.
 •       Nieprecyzyjna jest próba wprowadzenia tą ustawą zmian do Prawa 
  łowieckiego, które mają się nijak do zwalczania ASF. Mamy tu na myśli 
  przepisy odnoszące się do zachowań, które mogą być traktowane przez 
  myśliwych za utrudnianie polowania (projektowany art. 42aa pkt 16). Przepis jest 
  bardzo ogólnikowy, nie wyjaśnia na czym miałoby polegać "celowe 
  utrudnianie lub uniemożliwianie" (czy spacer po lesie już będzie tak 
  kwalifikowany?). Brak precyzji ustawodawcy w tej mierze może doprowadzić 
  do sytuacji, w której przepis ten będzie martwy, albowiem potencjalni 
  utrudniający będą odmawiać przyjęcia mandatów, w sądzie zaś będzie 
  niezwykle trudno wykazać, że ktoś celowo utrudniał lub uniemożliwił 
  polowanie.
 •  

 

Chcemy jeszcze raz podkreślić, że nasza opinia powstała w trybie pilnym, i że będzie ona pomocna w procedowaniu tej ważnej i potrzebnej ustawy. Jednocześnie załączamy stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie zwalczania ASF podjęte w dniu 2.12.2019 roku podczas II Walnego Zgromadzenia WIR VI kadencji. Jesteśmy gotowi brać udział w pracach nad tą ustawą i pracować nad jej ostatecznym kształtem.Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)