Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Dobrostan Plus na etykietach produktów: cena adekwatna do jakości

Obrazek

Rolnicy, którzy sprzedają produkty mięsne ze swojego gospodarstwa i realizują działanie „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW będą mogli specjalnie znakować swoje towary. Ma to ułatwić uzyskanie ceny adekwatnej do jakości produktu.

18 lutego 2022, 13:01

Do Sejmu trafił rządowy projekt o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu zwiększenie efektywności nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym przede wszystkim nad ich jakością handlową w produkcji i obrocie.
W projekcie ustawy zaproponowano przepisy doprecyzowujące zasady kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), w tym w zakresie kontroli żywności sprzedawanej na odległość (np. w sklepach internetowych).

„Produkt Polski” 

W związku z licznymi wnioskami producentów, proponuje się rozszerzenie grupy artykułów rolno-spożywczych, dla których może być stosowane oznaczenie informacją „Produkt polski” o wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe, sól oraz kwiaty cięte, bulwy, cebule i nasiona.

„Dobrostan Plus” na etykietach

Proponuje się również wprowadzenie przepisów mających na celu możliwość wyróżnienia produktów pochodzących od lub ze zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt w ramach PROW, przez umieszczenie oznaczenia ,,Dobrostan Plus”.

Oznaczenie „Dobrostan Plus” pozwoli na to, aby z jednej strony konsumenci mieli świadomość, że produkty, które kupują, pochodzą od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, a z drugiej umożliwi otrzymywanie przez rolników adekwatnej do tej jakości ceny – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Podstawą oznakowania informacją ,,Dobrostan Plus” jest dobrowolne wykorzystanie oznakowania zarówno na etapie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa, jak i na dalszych etapach sprzedaży, do produktów będących w sklepie włącznie.

Proponuje się, aby oznakowanie informacją ,,Dobrostan Plus” dotyczyło artykułów rolno-spożywczych będących produktem:

  • nieprzetworzonym, jeżeli produkt ten został pozyskany ze zwierząt lub od zwierząt, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020,
  • przetworzonym, jeżeli składniki tego produktu pozyskane od lub ze zwierząt, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020 stanowią co najmniej 75% łącznej masy wszystkich składników użytych do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do tej produkcji.

Zaświadczenia z ARiMR

Rolnicy, którzy będą chcieli znakować produkty pochodzące ze swoich gospodarstw informacją „Dobrostan Plus”, będą mogli dokonać takiego oznakowania na podstawie odpowiedniego zaświadczenia otrzymanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Możliwy do stosowania wzór znaku graficznego „DobrostanPlus” zostanie określony przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia.

Szacuje się, że ok. 70 tys. rolników realizuje działanie „Dobrostan zwierząt” PROW 2014–2020

wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)