StoryEditor

EFSA nie widzi przeciwwskazań co do odnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu po 2023 roku

EFSA nie identyfikuje krytycznych obszarów problematycznych, ale wskazuje na pewne braki danych w ocenie glifosatu. Czy to oznacza, że zezwolenie na stosowanie kontrowersyjnego herbicydu po 2023 r. jest coraz bardziej realne?
06.07.2023., 15:07h
W swojej ocenie wpływu glifosatu na zdrowie ludzi i zwierząt, a także na środowisko, Urząd UE ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że nie zidentyfikował żadnych krytycznych obszarów problematycznych, które stałyby na przeszkodzie odnowieniu zezwolenia. Zostało to ogłoszone przez EFSA w środę rano w Parmie we Włoszech.

Jednak w swoich wnioskach EFSA wskazuje na pewne luki w danych i zidentyfikowała kwestie, których nie mogła ostatecznie wyjaśnić. "Powinny one zostać wzięte pod uwagę przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE w kolejnej fazie procesu odnawiania zezwoleń" - napisano w oświadczeniu prasowym.

Według EFSA pytania, których nie udało się rozstrzygnąć, obejmują ocenę zanieczyszczeń w glifosacie, ocenę ryzyka żywieniowego dla konsumentów oraz ocenę ryzyka dla roślin wodnych. Eksperci zauważyli, że potencjalne zagrożenia dla bioróżnorodności związane ze stosowaniem glifosatu zależą od kilku czynników. Pod względem ekotoksykologii, tj. wpływu na środowisko i organizmy żywe, ocena wykazała, że w przypadku 12 z 23 zastosowań glifosatu istnieje wysokie długoterminowe ryzyko dla ssaków, w oparciu o konserwatywne podejście.

ECHA: Glifosat nie jest rakotwórczy

Już w ubiegłym roku Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przeprowadziła ocenę zagrożeń związanych z glifosatem. ECHA stwierdziła, że kryteria naukowe nie zostały spełnione, aby sklasyfikować glifosat jako rakotwórczy, mutagenny lub toksyczny dla reprodukcji.

Co dalej?

EFSA przesłał wczoraj swoje wnioski z oceny ryzyka glifosatu do Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Posłużą one jako podstawa do podjęcia decyzji, czy glifosat powinien pozostać na unijnej liście dozwolonych substancji czynnych w ochronie roślin. 

Oprac. na podsatwie www.topagrar.com
Fot. Envato Elements
Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. maj 2024 13:22