Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Będą zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Obrazek

Szykują się zmiany w zasadach działaniach funduszy promocji. System ma zostać uszczelniony, a w związku z rosnąca popularnością upraw słoneczników od ich sprzedaży będzie naliczana opłata promocyjna. 

wk10 stycznia 2023, 14:28
Do konsultacji społecznych został wysłany projekt ustawy „o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych”. 

Powierzchnia uprawy słonecznika w Polsce zwiększyła się niemal dwukrotnie 

Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy wprowadzają zmiany w Funduszu Promocji Roślin Oleistych, które mają na celu rozszerzanie katalogu roślin oleistych o słonecznik i doprecyzowanie podmiotów od których są naliczane i pobierane wpłaty na ten fundusz. 

W Polsce coraz większą popularność zdobywa uprawa słonecznika, która ze względu na niższe koszty uprawy, jest alternatywą dla uprawy rzepaku. Według danych GUS powierzchnia uprawy słonecznika w Polsce w 2021 r. zwiększyła się niemal dwukrotnie i wyniosła 14,4 tys. ha

Według szacunków Komisji Europejskiej w 2022 r. powierzchnia uprawy nasion słonecznika w Polsce, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyła się o 81%, do 26 tys. ha, a także zostanie zebrane blisko 56 tys. ton krajowego słonecznika, czyli o 63% więcej niż w 2021 r. 
– Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest wprowadzenie słonecznika do grupy roślin oleistych od wartości, których naliczana jest wpłata na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Efektem zmiany będzie rozszerzenie katalogu roślin oleistych o słonecznik, a tym samym możliwość realizacji działań promujących ten produkt i jego przetwory. Promocja słonecznika przyczyni się do wzrostu świadomości konsumentów w kwestii jego wartości odżywczej oraz wpływu na zdrowie, a tym samym będzie sprzyjała wzrostowi jego spożycia – napisano w uzasadnieniu projektu. 

„Sprawiedliwe obciążenie wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku roślin oleistych”

W ustawie proponuje się także uszczelnienie systemu, które będzie polegało na sprawiedliwym obciążeniu wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku roślin oleistych obowiązkiem pobierania wpłat od producentów roślin oleistych bez względu na charakter prowadzonej przez nich działalności.

Rynek roślin oleistych charakteryzuje się bowiem dużą dynamiką obrotu tymi roślinami przez innych uczestników rynku niż podmioty wskazane w ustawie o funduszach promocji, wobec czego przyjęty w ustawie system naliczania, pobierania i przekazywania wpłat nie obejmuje wartości całego rynku. 

– Przyjęty obecnie w ustawie model prowadzi do sytuacji, w której jedynie część obrotu roślinami oleistymi jest objęta mechanizmem pobierania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Zarówno przetwórcy jak i producenci roślin oleistych oczekują wprowadzenia rozwiązania, w którym obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ten fundusz miałby powszechny charakter i sprawiedliwiej obciążał wszystkich uczestników rynku zakupu roślin oleistych bez względu na charakter prowadzonej przez nich działalności (nie preferując tym samym pośredników względem przetwórców) – czytamy w uzasadnieniu ustawy. 

Będzie możliwe ubiegania się o sfinansowanie wkładu własnego 

Dodatkowo w projekcie wprowadzone zostaną przepisy które mają na celu zwiększenie szans na uzyskanie europejskich funduszy przeznaczonych na działania informacyjne i promocyjne. Będzie możliwe ubiegania się o sfinansowanie wkładu własnego (niezbędnego do pozyskania środków unijnych) ze środków krajowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Zdaniem MRiRW przyczyni się to do zwiększenia efektów działań na arenie międzynarodowej.

fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)