Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

34 mln złotych mniej na działalność rolniczych instytutów naukowych

Obrazek

Ponad 34 miliony złotych straciły rolnicze instytuty naukowe w wyniku oszczędności jakie w zeszłym roku wymusiło ministerstwo rolnictwa. Ale zdaniem resortu… w żaden sposób nie wpłynęło to na ich działalność.

wk4 lutego 2020, 16:54

Interpelacje poselską w sprawie cięć finansowych na działalność badawczo-rozwojową  w 2019 r. złożyli posłanka Dorota Niedziela oraz poseł Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej. Zapytali oni MRiRW m.in. o szczegóły podjętych działań oszczędnościowych oraz skutki jakie przyniosły w pracach rolniczych naukowych instytutów badawczych. - Czy zdaniem Pana Ministra nie ma zagrożeń realizacji wieloletnich programów w związku ze zmniejszeniem o połowę środków na ich realizację - zapytali posłowie opozycji.

W odpowiedzi resort rolnictwa wyjaśnił, że oszczędności dotyczyły 10 instytutów naukowych oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i opiewały na kwotę 34,7 mln zł.
- Związane to było z koniecznością dostosowania ich do wyzwań, jakie obecnie czy w niedalekiej przyszłości będą stawiane przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Skutkowało to ostatecznie dokonaniem zmian w dziewięciu uchwałach Rady Ministrów ustanawiających pogramy wieloletnie nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - napisał w odpowiedzi na interpelacje wiceminister Jan Białkowski.


Gdzie oszczędności?

Ile wynosiły cięcia w poszczególnych programach wieloletnich?

 1. Program realizowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich” zmniejszono o kwotę 2,7 mln zł;
 2. Program realizowany przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Instytut Genetyki Roślin PAN, Uniwersytet Przyrodniczy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej, jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” zmniejszono odpowiednio o kwotę 3,1 mln zł;
 3. Program realizowany przez Instytut Ochrony Roślin PIB „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” zmniejszono o kwotę 2,5 mln zł;
 4. Program realizowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” zmniejszono o kwotę 3,7 mln zł;
 5. Program realizowany przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania, jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020” zmniejszono o kwotę 3,7 mln zł;
 6. Program realizowany przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Instytut Ogrodnictwa  „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” zmniejszono odpowiednio o kwotę 6,1 mln zł;
 7. Program realizowany przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki” zmniejszono o kwotę 1,6 mln zł;
 8. Program realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB  „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” zmniejszono o kwotę 6 mln zł;
 9. Program realizowany przez Instytut Zootechniki – PIB „ Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” – o kwotę 5,1 mln. zł.


Business as usual

Zdaniem ministerstwa rolnictwa, mimo skali oszczędności, nie ma żadnych zagrożeń dla realizacji programów wieloletnich.
- Ograniczenie zakresów merytorycznych zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zadań priorytetowych dla MRiRW tak, aby zapewnić właściwe wykonanie zadań, szczególnie w aspektach wynikających z dokumentów strategicznych, jak też zadań powiązanych z kształtowaniem i wdrażaniem zasad WPR do polskiego rolnictwa. Spośród 10 programów wieloletnich realizowanych w 2019 r. jeden zakończył się w 2019 r., 8 – będzie realizowanych do końca 2020 r., a jeden został ustanowiony na okres do 2023 r. Dokonane zmniejszenie finansowania tych programów nie stanowi zagrożenia dla ich realizacji - napisał wiceminister Jan Białkowski.

W wyniku wprowadzonych oszczędności instytuty musiały zmniejszyć liczbę zadań w programach wieloletnich oraz ograniczyć zakres prowadzonych doświadczeń polowych i laboratoryjnych. Ograniczono, także ilość kupowanych materiałów potrzebnych do realizacji zadań (odczynniki chemiczne, materiały biurowe), oraz dodatkowego sprzętu do badań naukowych. Ponadto ograniczono liczbę wyjazdów krajowych i zagranicznych. Władze poszczególnych jednostek, tam gdzie było to potrzebne, dokonały także zmian w alokacji zadań pomiędzy pracowników. wkWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)