Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

GUS – wzrost cen podstawowych produktów rolnych

Obrazek

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny podstawowych produktów m.in.; pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w grudniu 2019 r. wzrosły.  

Dorota Kolasińska21 stycznia 2020, 14:21
Zgodnie z informacjami podanymi przez GUS (20.01.2019 r.) ceny niektórych produktów rolnych wzrosły w grudniu 2019 r. w porównaniu z listopadem ub.r. o 1,9%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. aż o 9,1%. Według GUS wzrosły także ceny skupu niektórych towarów z wyjątkiem cen jęczmienia, owsa i drobiu. 

– W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu. W skali miesiąca wzrosły ceny większości produktów rolnych na targowiskach, przy spadku cen zbóż (poza żytem) i ziemniaków. W skali roku odnotowano spadek cen zbóż i żywca wołowego przy  wzroście cen ziemniaków jadalnych, zwierząt gospodarskich oraz żywca wieprzowego – informuje Główny Urząd Statystyczny. 

Wieprzowina – najwyższy wzrost


Największe podwyżki w porównaniu do 2018 r. dotyczyły cen wieprzowiny, które wzrosły rok do roku aż o 49% ( z poziomu 4,49 zł/kg do 6,26 zł/kg). Wzrosła także rok do roku cena w skupie mleka z poziomu 1,36 zł/l do 1,39 zł/l. 

Cena w skupie za  także znacznie wzrosła (370 zł/t do 536 zł/t, aż 75%). Na targowiskach prosięta uzyskały rekordowo wysokie ceny za sztukę, gdyż w 2018 roku prosięta można było kupić za 178 zł, a w grudniu 2019 r. już kosztują 230 zł. 

W grudniu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 69,34 zł/dt, tj. o 1,5% więcej niż przed miesiącem, natomiast o 16,6% mniej niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (86,72 zł/dt) spadły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,3%), jak i rokiem poprzednim (o 4,3%). Ceny żyta w skupie wyniosły 58,00 zł/dt i były wyższe w skali miesiąca (o 6,8%), ale niższe w stosunku do roku poprzedniego (o 18,2%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 70,32 zł/dt i wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,3%) natomiast w stosunku do grudnia 2018 r. odnotowano spadek cen (o 1,8%).

Według statystyk GUS ceny skupu żywca wołowego (6,35 zł/kg) nieznacznie wzrosły w skali miesiąca (o 0,2%), ale spadły o 2,9% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,75 zł/kg i były wyższe o 2,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. 

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 6,26 zł/kg i były wyższe o 6,5% niż przed miesiącem i o 49,2% niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,56 zł, tj. więcej o 9,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 40,2% w odniesieniu do grudnia 2018 r


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)