Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Książeczka leczenia zwierząt – nowy obowiązek dla rolników!

Obrazek

Za pierwszą książeczkę zapłaci rząd, ale za kolejne już rolnik. Rząd wprowadza obowiązek posiadania książek leczenia zwierząt gospodarskich, w której trzeba będzie odnotowywać każdorazowe podawanie leków. Ma być to element walki z antybiotykoopornością wśród zwierząt hodowlanych. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na 7 mln zł.

wk14 maja 2018, 13:41
Resort rolnictwa przesłał już stosowne rozporządzenie do konsultacji społecznych. W uzasadnieniu napisano, że nowe przepisy „ułatwią i podniosą skuteczność nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad obrotem i ilością stosowanych produktów: leczniczych weterynaryjnych a przez to nad leczeniem zwierząt”.

Dziurawy system


Zdaniem rządu problemem jest obecny system dokumentowania podawania leków weterynaryjnych zwierzętom. Inspekcja Weterynaryjna w trakcie monitoringu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt stwierdzała przypadki obecności antybiotyków. Z kolei hodowcy nie posiadali dokumentacji świadczącej o tym, że leki były podawane przez lekarza weterynarii. Często zdarzało się również, że leczący zwierzęta lekarze nie pozostawiali dokumentacji w gospodarstwie bezpośrednio po leczeniu zwierząt. W wielu przypadkach przekazywali ją drogą pocztową lub przy okazji następnej wizyty. Częstą praktyką było również nie pozostawianie tej dokumentacji w gospodarstwie o czym świadczy brak podpisu hodowcy na kartach leczenia.

Również dotychczasowe kontrole przeprowadzane przez Komisję Europejską wskazywały na nieprzestrzeganie przez polskich rolników przepisów dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji leczenia zwierząt gospodarskich. W ich trakcie inspektorzy FVO stwierdzali, że np. w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne właściciele zwierząt nie posiadali żadnej dokumentacji leczenia zwierząt. Działo się tak mimo tego, że są zobowiązani do jej przechowywania przez okres 5 lat.

Obowiązkowo w każdym stadzie


Książka leczenia zwierząt będzie obowiązkowa dla każdego stada leczonych zwierząt i będzie obecna na stałe we wszystkich siedzibach leczonych stad. Zdaniem resortu rolnictwa pozwoli to na zachowanie chronologii leczenia oraz będzie elementem walki z antybiotykoopornością oraz nadmiernym zużyciem antybiotyków w hodowli zwierząt. Każda książka będzie miała nadany numer seryjny, który będzie widniał na każdej stronie co ułatwi przeprowadzanie ewentualnych kontroli krzyżowych pomiędzy dokumentacją leczenia w siedzibie stada i u lekarza weterynarii prowadzącego leczenie.

Będzie bezpieczniej


Rząd liczy, że dzięki nowym przepisom zminimalizowane zostanie zjawisko występowania pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych oraz nielegalnie stosowanych substancji czynnych. A to z kolei wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zmniejszy negatywny wpływ na zdrowie publiczne.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)