Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Lubelska Izba Rolnicza ostrzega KSC przed niekorzystnymi umowami

Obrazek

Lubelska Izba Rolnicza zwróciła się z pismem do władz Krajowej Spółki Cukrowej, w którym informuje, że wielu plantatorów buraków, szczególnie najlepszych, jest niezadowolonych z treści umów, jakie dostali do podpisania przez służby surowcowe. Niektórzy z nich deklarują odstąpienie od ich podpisania.

Andrzej Sawa30 marca 2020, 16:41
„Zgodnie z § 3 obowiązującego porozumienia branżowego, podstawą do określania ilości buraków kontraktowanych przez danego plantatora jest wskaźnik zapisany ułamkiem dziesiętnym, wyliczany na podstawie ilości kontraktowanej przez tego plantatora w sezonie 2017/18. Wskaźnik ten odpowiada udziałowi określonego plantatora w ogólnej ilości buraków kontraktowanych w danym roku gospodarczym przez producenta cukru. Zgodnie z tą zasadą należałoby sądzić, że plantator podpisywać będzie umowę na dostarczenie określonej ilości ton. Tymczasem od wielu lat plantatorom przedstawiane są projekty umów, w których zobowiązują się do dostarczenia określonej ilości surowca i obsiania odpowiedniego areału koniecznego do wyprodukowania buraków o zawartości cukru 16%. W rezultacie ci plantatorzy, którzy produkują surowiec o znacznie wyższej zawartości cukru, muszą sprzedawać znaczną część swojej produkcji jako nadwyżkę” – czytamy w piśmie LIR.

Lubelska Izba zdaje sobie sprawę, ze w trakcie kontraktacji niemożliwa jest zmiana reguł, tym bardziej, że określenie w umowie kontraktowanego areału wymagane jest innymi przepisami, np. ustanowionymi przez ARiMR. Biorąc jednak pod uwagę, że porozumienie branżowe mówi tylko o ilości buraków, a nie wspomina o hektarach, Izba proponuje, by rolnicy na podstawie średniego wydatku cukru i średniej powierzchni uprawy z ostatnich lat mieli możliwość – w porozumieniu ze służbami cukrowymi – określać areał uprawy potrzebny do wyprodukowania zakontraktowanej ilości buraków. as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)