Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Mała rzeźnia w gospodarstwie? Będą nowe przepisy!

Resort rolnictwa proponuje przepisy dzięki, którym będzie możliwe funkcjonowanie małych rzeźni, które będą działały w …gospodarstwach rolnych. Prawo do uboju w nich zwierząt będzie miał właściciel gospodarstwa oraz rolnicy z tego samego powiatu.

wk15 kwietnia 2019, 15:02
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie specjalnych przepisów dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw, które nazwano „rzeźniami rolniczymi”. W stosunku do nich będą obowiązywały obniżone wymagania sanitarno-weterynaryjne.

Ubijać może gospodarz i jego sąsiedzi


W „rzeźniach rolniczych” mają być poddawane ubojowi zwierzęta będące własnością rolnika prowadzącego rzeźnię, a także zwierzęta rolników, których gospodarstwa są położone w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest ta rzeźnia. W projekcie proponuje się, aby rolnicy mogli dokonywać uboju zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu i zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w tym ptaków bezgrzebieniowych, a także dodatkowo rozbioru mięsa pozyskanego z ubitych w tych rzeźniach zwierząt.

Ograniczenia ilościowe w uboju zwierząt


Resort rolnictwa chce też wprowadzić ograniczenia ilościowe dla „rzeźni rolniczych” poprzez określenie maksymalnej rocznej liczby ubijanych:
  • świń o wadze powyżej 15 kg - 2 190 sztuk rocznie,
  • drobiu - 9 125 sztuk rocznie,
  • bydła poniżej 3 miesięcy - 365 sztuk rocznie.
Jednocześnie mięso pochodzące z takich rzeźni będzie wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez możliwości eksportu. Dlatego mięso pochodzące z takiego uboju będzie znakowane inaczej niż te pochodzące z zatwierdzonych zakładów.

Ubój zwierząt będzie zgodny z przepisami i pod kontrolą

„Rzeźnie rolnicze” będą charakteryzowały się mała zdolnością produkcyjną, bez możliwości prowadzenia intensywnego uboju zwierząt.  Ministerstwo rolnictwa chce obniżyć w nich wymagania weterynaryjno-sanitarne tak, aby mogły one działać tylko z jednym pomieszczeniem i zapewnia, że wszystko będzie bezpieczne i zgodne z unijnymi przepisami. 

„Nawet w tak niedużych rzeźniach, przy bardzo dobrej organizacji pracy możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności” - napisał w uzasadnieniu rozporządzenia resort rolnictwa, którego zdaniem projektowane przepisy „powinno przyczynić się do wyrównania konkurencyjności małych rzeźni położonych na terenie gospodarstw w stosunku do rzeźni prowadzących ubój na dużą skalę, wprowadzających mięso na rynek unijny”.   wk

Fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)