Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Precyzja domeną niemieckiej uprawy

Obrazek

Tradycyjnie jednym z gości podczas Dni Przedsiębiorcy Rolnego prezentujących swoje gospodarstwo i system uprawy jest rolnik zza Odry. W tym roku był to Georg Scheuerle z Saksoni-Anhalt.

dr Maria WalerowskaTomasz Czubiński9 marca 2017, 10:12

- Rozpoczęliśmy przygodę z rolnictwem we wschodnich Niemczech od przejęcia gospodarstwa 800 ha po przemianach roku 1990. Udało się to nam objąć razem z infrastrukturą budynków. Z czasem wybudowaliśmy kolejne - magazyny, hale na maszyny i budynek mieszkalny – powiedział Georg Scheuerle. Rolnik uprawia doskonałe gleby lessowe – czarnoziemy. Jest to bardzo żyzna gleba, którą w Polsce zakwalifikowano by do I i II klasy bonitacyjnej. Niestety opady w regionie są niskie - poniżej 500 mm na rok. W strukturze zasiewów dominuje pszenica. Uprawiane są także rzepak, jęczmień, buraki i kukurydza. Obecnie gospodarstwo liczy 1113 ha. W gospodarstwie pracuje 1 kierownik (Georg Scheuerle), 5 pracowników i ½ etatu dla pracownicy biurowej.

- Ważne jest aby mieć jednolite warunki glebowe na całym polu - uważa rolnik. Na nie wpływa m.in. rozkład materii organicznej. Dlatego uważa, że skuteczna uprawa zaczyna się na etapie zagospodarowania słomy. Istotne jest też poruszanie się maszyn po polu, tak aby nie pozostawiać śladów i pasów ubitej gleby. W tym celu zainwestował w przyczepę samowyładowczą na balonowych oponach o niskim nacisku na glebę. Ponieważ rolnik gospodaruje w suchych warunkach, istotna jest szybka uprawa ścierniska, aby przerwać podsiąkanie kapilarne i zaoszczędzić wodę w glebie.

- Na każde 100 ha  przypada moc ciągników 90 KM. Pozwala to na sprawną organizację prac polowych. W ubiegłym roku uzyskałem 95 dt/ha pszenicy, 45 dt/ha rzepaku i 170 dt/ha s.m kukurydzy - powiedział gość z Niemiec. Gospodarstwo położone ma w gęsto zaludnionym terenie pomiędzy Lipskiem a Halle.

- Wykorzystuję w gospodarstwie nawozy naturalne, dlatego obowiązkowe jest analizowanie ich składu, tak aby wiedzieć jakie składniki należy uzupełnić w formie mineralnej – powiedział Georg Scheuerle. W Niemczech toczy się dyskusja po ilu godzinach należy wymieszać nawozy naturalne z glebą – czy mają to być 3 godziny czy 6 godzin. - Moim zdaniem powinno to nastąpić jeszcze szybciej, wręcz po upływie minut - dodaje rolnik.

W jego gospodarstwie analizy glebowe przeprowadzane są co 3 lata - szczególnie dużo uwagi zwraca na nawożenie potasem i fosforem.

- Kilka lat temu korzystałem z usługowego sporządzania map zasobności gleb w składniki pokarmowe. Jednak nie byłem zadowolony z tych usług, bo zalecenia odbiegały od rzeczywistych potrzeb. Od 6 lat sam tworzę mapy zasobności gleb i na ich podstawie ustalam wysokość dawki składnika i nawozów mineralnych - mówił rolnik. Dysponuje on też także własnym sygnałem RTK do korekcji sygnału GPS, dlatego może wykorzystywać systemy precyzyjnego rolnictwa z dokładnością do 2 cm.

Rolnik stara się wykonywać zabiegi ochrony roślin wieczorem lub w nocy, dzięki czemu ograniczone jest znoszeni cieczy i jest mniejsze parowanie. Skonstruował własny opryskiwacz, w którym rozpylacze rozmieszczone są na belce co 25 cm. Przy czym głowice z rozpylaczami są rozmieszczone naprzemiennie - skierowane jedna do przodu, a kolejna do tyłu. Opryskiwacz umożliwia dawkowanie cieczy roboczej od 100 do 200 l/ha. Najczęściej dawkuje 160 l/ha.

- W naszej okolicy jest duże zagęszczenie ludności. Dlatego konieczne jest zwracanie uwagi na zachowanie krajobrazu. Jest to nie tylko wymóg, ale także cel, który sobie stawiam - skomentował Georg Scheuerle. Gość mówił to w kontekście akceptacji społecznej rolnictwa.
W Niemczech niepokojące dla przyszłości rolnictwa są głosy społeczne postulujące ekstensywną produkcję.

– Moim zdaniem są one krótkoterminowe i możliwe do zrealizowania w społeczeństwach o wysokim poziomie dobrobytu. Z drugiej jednak strony produkcja rolna musi mieć na uwadze dbałość o zachowanie naturalnych zasobów – w tym także ziemi rolnej – kończy rolnik.

tcz mwalPicture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)