Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

PSL złożył w Sejmie projekt ustawy, który ma pomóc w utrzymaniu płynności finansowej w rolnictwie

Obrazek

Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt ustawy, która ma wprowadzić pomoc finansową dla rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. System gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego będzie oparty na zasadach faktoringu.

wk5 kwietnia 2020, 19:55

Projekt ustawy o pomocy na utrzymanie płynności finansowej w rolnictwie określa zasady i warunki udzielania pomocy finansowej na utrzymanie płynności finansowej przez osoby prowadzące  gospodarstwa rolne i przedsiębiorców prowadzących  działalność w zakresie przetwórstwa rolno – spożywczego w związku z sytuacją gospodarczą spowodowanej COVID-19.

- Na nadzwyczajne sytuacje stosować należy nadzwyczajne środki. Przyczyna zaburzenia leży w lęku i w niepewności. Kontrahenci zaczynają sobie wzajemnie nie płacić w obawie o brak płatności od swoich dłużników, tym samym zagrażają swoim wierzycielom. Brak klienta i przepływu, a przede wszystkim niepewność, kiedy to się skończy paraliżuje decyzje. Odbudowa gospodarki możliwa jest jedynie w oparciu o podstawową wartość jaką jest wzajemne zaufanie - napisano w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem autorów projektu ustawy szansą na ratunek obecnego i pogarszającego się stanu gospodarki w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego jest mechanizm wzorowany na faktoringu. Pomoc polegałaby na tym, aby Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotem, spełniającym warunki udzielenia pomocy, na podstawie której podmiot ten, przenosi na rzecz BGK przysługującą mu wierzytelność pieniężną a Bank tę wierzytelność nieodpłatnie nabywa. Umowa taka byłaby zawierana nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia dla BGK. 

Bank dokonywałby zapłaty na rzecz rolnika lub firmy spożywczej kwoty równej całej wierzytelności (zaliczkowo 80%) z tym, że gdyby BGK nie udało się uzyskać od tego dłużnika całej kwoty, w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od terminu wymagalności albo braku jej spłaty w całości albo części, zapłata BGK na rzecz rolnika lub firmy spożywczej ograniczy się jedynie do 90% wierzytelności. Działania BGK będą więc polegały na pomocy w utrzymaniu płynności przez beneficjentów.

Projekt ustawy proponuje, aby pomoc obejmowała:

  • prowadzącego gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym,  który mieszka w Polsce i od co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą,
  • przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno -spożywczego, którzy od co najmniej od 3 lat mają siedzibę na obszarze kraju i prowadzą w tym okresie działalność jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,


W celu eliminacji ryzyka BGK proponuje się aby projektowana pomoc nie przysługiwała pomiotowi:

  • znajdującemu się w likwidacji lub w upadłości,
  • wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne,
  • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe,
  • jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
  • którego dane wbrew przepisom prawa nie znajdują się na tzw. „białej liście” podatników VAT.

Co do samej wierzytelności to musi być ona wierzytelnością istniejącą, która przysługuje wyłącznie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne lub zakład spożywczy na podstawie umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru ( z wyłączeniem eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ) i jest udokumentowana fakturą (w tym VAT RR), która nie jest wymagalna, a termin zapłaty jeszcze nie upłynął, przedawniona, obciążona prawami osób trzecich lub zajęta.

- Mechanizm pozwala na szybkie wyeliminowanie z gospodarki zatorów płatniczych. W tej logice przedsiębiorcy normalnie płacą podatki i składki systemowe oraz wszelkie daniny publiczne. Mają przychody realnie opłacone więc zmniejsza się ryzyko ograniczenia zatrudnienia i ich upadłości - napisano w uzasadnieniu ustawy.

Aby ułatwić dostęp do proponowanego instrumentu pomocowego wprowadza się regulację, zgodnie z którą BGK może udzielać pomocy za pośrednictwem banków komercyjnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., na podstawie umowy zawartej z tymi podmiotami.

Zdaniem autorów projektu powstały mechanizm można potraktować jako program pomocowy i go na szybko notyfikować. Wprowadzenie mechanizmu spowoduje, że odbudowująca się gospodarka i relacje pozwolą na wzmocnienie gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, spłaty wobec BGK i zwrot środków. Można także rozważyć, aby częścią systemu były obligacje patriotyczne 5-10-15 letnie – na ratunek gospodarce. Oprocentowanie obligacji powinno być wyższe niż stopa inflacji. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)