Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sprzedaż działki zamiennej bez PIT

Obrazek

Otrzymałam działkę jako odszkodowanie w zamian za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi. Czy mogę ją sprzedać bez obowiązku zapłaty podatku?

Andrzej Sawa30 marca 2019, 10:00
Działkę, którą podatnik otrzymał jako odszkodowanie w zamian za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi, można sprzedać przed upływem 5 lat bez podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 5 marca 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 50/19). Właścicielką działki od 1996 r. była kobieta. W 2016 r. działka została wywłaszczona pod budowę drogi. Jako rekompensatę uzyskała od gminy działkę zamienną i dopłatę pieniężną za różnicę wartości działki wywłaszczonej i zamiennej. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a ustawy o PIT mówi, że sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty 19-procentowego podatku dochodowego.

Podatniczka była zdania, że nie będzie musiała płacić PIT, jeżeli sprzeda działkę zamienną przed upływem 5 lat od jej otrzymania. Uzasadniała, że w tej sytuacji znalazła się pod przymusem – gdyby nie przymusowa zamiana działek, to sprzedałaby nieruchomość, z której ją wywłaszczono, a więc działkę, której właścicielką była od 1996 r. Wówczas nie byłoby niejasności, że nie musi płacić podatku. Argumentowała, że literalna wykładnia przepisów ustawy o PIT jest rażąco niesprawiedliwa i narusza konstytucję. Przywołała wyrok NSA z 9 marca 2017 r. (sygn.. akt II FSK 3675/16), który dotyczył podobnej sytuacji. Sąd orzekł wtedy, że nie do zaakceptowania jest stanowisko, zgodnie z którym poprzez wywłaszczenie, a więc przymusowe pozbawienie własności nieruchomości, zostaje naruszone konstytucyjne prawo własności – art. 64 konstytucji. Dodatkowo z tego tytułu podatnik ma ponieść konsekwencje podatkowe.

Argumentacja ta nie odniosła skutku na dyrektorze Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał on, że ustawa o PIT nie zezwala na inną wykładnię – jeżeli podatniczka sprzeda działkę zamienną, uzyska przychód, od którego przysługuje podatek. WSA w Krakowie podzielił stanowisko NSA z 9 marca 2017 r. Uznał, że kobieta działała z przymusu, a nie dobrowolnie. Zgodził się z nią, że jeżeli sprzedałaby wywłaszczoną działkę, podatek by nie przysługiwał. WSA podkreślił, że celem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a–c ustawy o PIT jest eliminacja zjawiska spekulacji nieruchomościami, dlatego stosowany jest wymóg odczekania 5 lat od nabycia. as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)