Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Stałe dostawy gazu i energii dla rolnictwa powinny być priorytetem, wnioskuje Copa-Cogeca

Obrazek

Wnioski z nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca są jasne: UE musi zapewnić stałe dostawy gazu i energii elektrycznej po akceptowalnej cenie dla rolników i całego łańcucha rolno-spożywczego. To jedyna droga, aby zapewnić dostawy żywności na rynek.

wk11 października 2022, 11:52

Szczyt energetyczny Copa-Cogeca

Uczestnicy spotkania podkreślili, że rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, paliw, nawozów spowodowały, że wielu rolników działa obecnie na krawędzi opłacalności i poważnie rozważa kontynuację swojej działalności. Nie tylko ceny, lecz również dostępność nawozów jest problematyczna. Niestety wzrost kosztów produkcji znacznie przekracza wzrost cen towarów rolnych na światowych rynkach.

– Zapewnienie dostaw żywności tej zimy będzie równie strategiczne, jak ogrzanie czy oświetlenie naszych domów. W tych nadzwyczajnych okolicznościach, z wojną w Europie i traktowaniem przez Rosję dostaw żywności i energii jak broni, niezbędna jest skuteczna, wspólna i zjednoczona reakcja Europy w celu zabezpieczenia potrzeb kluczowych sektorów Unii Europejskiej i jej obywateli, przy jednoczesnym zachowaniu dobrze funkcjonującego jednolitego rynku – podkreśliła przewodnicząca Copa Christiane Lambert.

Długa lista zagrożeń dla rolnictwa

Copa-Cogeca zwraca uwagę, że lista zagrożeń jest bardzo długa. Komisja Europejska w związku ze zbliżającą się zimą przygotowuje bowiem szereg rozwiązań, których celem jest ograniczenie zużycia energii.

I tak zgodnie z decyzją Unii Europejskiej państwa członkowskie mają podjąć skoordynowane działania zmniejszające zapotrzebowanie na gaz o 15% między 1 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. Ogólnym celem UE jest także zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% a obowiązkowym celem jest zmniejszenia o 5% zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Państwa członkowskie będą mogły swobodnie wybrać odpowiednie środki aby osiągnąć powyższe cele.

Rolnictwo priorytetem w walce z kryzysem energetycznym

Copa-Cogeca rozumie potrzebę działań związanych z kryzysem energetycznym, ale jednocześnie uważa, że niezbędne jest priorytetowe traktowanie rolników i całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych. Potrzebna jest także określenie pułapu cen gazu oraz dywersyfikacja dostaw energii z odnawialnych źródeł energii.

– Apelujemy o konkretne, natychmiastowe, krótko i średnie okresowe rozwiązania na  szczeblu UE dla rolnictwa, w tym interwencji finansowych w celu zapewnienia płynności, tak aby zapewnić niezakłócone dostawy żywności i energii przez całą zimę i dłużej – dodał przewodniczący Cogeca Ramon Armengol.

Nawozy muszą być dostępne i przystępne cenowo

Copa- Cogeca z zadowoleniem przyjęła niedawne deklaracje komisarza Janusza Wojciechowskiego w sprawie nowej strategii dotyczącej nawozów. Zdaniem rolników nawozy muszą być dostępne i przystępne cenowo, aby rolnicy mogli zagwarantować wystarczającą produkcję żywności.

Kluczowe jest zawieszenie importowych barier taryfowych dla mieszanin mocznika i azotanu amonu importowanego z Trynidadu i Tobago oraz USA wraz z zawieszeniem konwencjonalnych ceł tak długo, jak istnieje ryzyko niedoborów na rynku europejskim. Aby poprawić przejrzystość rynku należy także stworzyć  obserwatorium rynku nawozów w celu poprawy dostępu do informacji o dostępności i cenach nawozów.

wk
fot. envatoelementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)