Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

UE zaimportowała 6,5 mln ton rzepaku

Obrazek

Unijny import rzepaku osiągnął rekordowy poziom około 6,5 mln ton w sezonie 2020/21. Skąd taki wynik? Unia na rzecz Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP) wyjaśnia.

Dominika Mulak16 lipca 2021, 15:38
Import rzepaku z krajów trzecich w UE-28 osiągnął w roku gospodarczym 2020/21 nowy rekordowy poziom ok. 6,5 mln ton. Powodem jest znacznie zwiększony popyt na olej rzepakowy i śrutę rzepakową. Główny dostawca, Ukraina, znacznie stracił na znaczeniu z powodu niewielkich zbiorów.
Chociaż zbiory rzepaku w UE w 2020 r. były nieco większe niż w roku poprzednim, całkowita podaż w UE-28 w roku gospodarczym 2020/21 nie była nawet o 300 tys. ton większa niż w słabym roku gospodarczym 2019/2020 z powodu niższych zapasów początkowych, szacowanych na 17,6 mln ton. Jednocześnie miesięczna prognoza popytu musiała być stale korygowana, ponieważ popyt na produkty pochodne rozwijał się bardziej dynamicznie niż oczekiwano. To odpowiednio zwiększyło przetwarzanie danych. W związku z tym wielkość przerobu w sezonie 2020/21 wzrosła o 6,4% do 23,1 mln ton rzepaku. Stale rosnący popyt można było początkowo zaspokoić z produkcji UE.


Głównie z Kanady i Australii

Począwszy od pierwszej połowy roku gospodarczego konieczne ilości rzepaku musiały być w coraz większym stopniu sprowadzane z Kanady, a następnie z Australii. Ze względu na mniejszą podaż związaną z uprawami, w sezonie 2020/21 z Ukrainy pochodziło 2,2 mln ton, czyli o około 24% mniej niż w sezonie 2019/20. W rezultacie udział rzepaku pochodzenia ukraińskiego w całkowitym imporcie spadł z 49% w sezonie 2019/20 do 34%. Luka ta została częściowo wypełniona przez dostawy z Kanady, które wzrosły o 13% do 2,1 mln ton, chociaż udział w całkowitym przywozie wzrósł tylko nieznacznie o 1 punkt procentowy do 32%. Do lutego 2021 r. Australia dostarczyła łącznie 1,8 mln ton. Stanowiło to 30% udziału w całkowitym imporcie rzepaku. W ostatnich tygodniach roku sprzedażowego przywieziono stamtąd jeszcze niecałe 190 tys. ton. Jeżeli rozpoczęcie zbiorów w UE ulegnie dalszemu opóźnieniu, konieczny będzie dalszy import z Australii.
Źródło: www.topagrar.com


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)