StoryEditor

Usprawniona procedura scalania gruntów

Sejm uchwalił ustawę o scaleniach. W Polsce co roku średnio scala się ok. 12 tys. hektarów gruntów. Zdaniem rządu, potrzeby są jednak dużo większe, stąd nowe przepisy, które mają to ułatwić.  
03.12.2021., 11:12h

Projekt ustawy wychodzi naprzeciw potrzebom usprawnienia oraz przyspieszenia procedury prowadzenia postępowań scaleniowych. W okresie 2004–2019 w Polsce dokonano scalenia i wymiany gruntów na obszarze 206 470 ha, co średniorocznie stanowiło powierzchnię 12 904 ha.

W 2020 r. wydano 15 decyzji w tej sprawie obejmującej ok. 19 tys. ha. Tymczasem z danych MRiRW wynika, że obecnie postępowaniem scaleniowym należałoby objąć łącznie 2 mln 967 tys. ha gruntów rolnych.

Podczas debaty sejmowej wiceminister Krzysztof Ciecióra zaprezentował dane za lata 2004–2020 dotyczące scaleń w poszczególnych województwach:

  • lubelskie – 52 tys. ha,

  • podkarpackie – 33 tys. ha,

  • podlaskie – 31 tys. ha,

  • małopolskie – 29 tys. ha,

  • śląskie – 20 tys. ha,

  • dolnośląskie – 18 tys. ha.

Pozostałe województwa zanotowały wynik poniżej 10 tys. ha scaleń.

Zmiany są konieczne, gdyż ustawa jest bardzo stara i wymaga uproszczeń.

– Myślę, że kierunkowo zgadzamy się co do istoty zmian przepisów tej ustawy, która, tylko przypomnę, obowiązuje od 1982 r. – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.  

Cyfryzacja postępowań

W projekcie reguluje się procedury postępowania w przypadku wprowadzenia na części albo na całym terytorium RP stanów nadzwyczajnych lub stanu epidemii. Będzie to realizowane dzięki możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji wszelkich zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych.

W ustawie rezygnuje się z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego, a także z podejmowania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Te informacje będą przekazywane na stronach BIP odpowiednich instytucji, które będą przeprowadzały ten proces.

Szybsza ścieżka dla wojewodów i sądów

Ustawa wprowadza terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, co pozwoli na wykonanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych.

Celem ustawy jest także uproszczenie weryfikacji wniosków oraz doprecyzowanie czynności związanych z określeniem przebiegu granic obszaru scalenia lub wymiany gruntów.

Projektowana nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.

Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, 3 było przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.

wk
fot. archiwum TAP

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 00:19