Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ustawa o obrocie gruntami rolnymi - ziemia rolna także dla nierolników

Obrazek

Rząd szykuje poluzowanie restrykcji związanych z nabywaniem ziemi rolniczej. Grunty do 1 hektara będą mogły nabywać także osoby, które nie są rolnikami. Projekt ustawy jest spodziewany w Sejmie jeszcze w tym roku.

wk21 listopada 2018, 09:19
O sprawę dopytywała w interpelacji posłanka Aldona Młyńczak, która stwierdziła, że obecny system spotkał się z wieloma zastrzeżeniami przedstawicieli środowisk rolniczych, a przyjęte niedawno prawo było oceniane negatywnie m.in. przez osoby zainteresowane kupnem ziemi w celach prywatnych.

Jednak zdaniem resortu rolnictwa ta teza jest nieprawdziwa, gdyż wprowadzone w 2016 r. prawo, które wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych oraz ograniczało nabywanie prywatnych. „Przeciwnie, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpływa i wpływało szereg wypowiedzi (dokumentów, głosów poparcia), w których rolnicy wypowiadali się z uznaniem odnośnie wprowadzanych ograniczeń. Niewątpliwie pojawiały się też głosy krytyczne, ale były one wypowiadane przez tych, którym nieruchomości rolne służyły wcześniej jako lokata kapitału, a zmienione przepisy utrudniały lub uniemożliwiały realizację zaplanowanych celów gospodarczych. Należy przy tym podkreślić, że ziemia rolna jest miejscem pracy rolnika i powinna być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie” - napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Szymon Girzyński.

Nie mniej jednak, po dwóch latach obowiązywania ustawy, cześć głosów krytycznych resort rolnictwa zamierza wziąć pod uwagę i nieco poluzować obecne przepisy ograniczające nabywanie ziemi rolnej. Projekt ustawy jest już gotowy i obecnie resort rolnictwa analizuje uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Następnie przygotowana zostanie ostateczna wersja ustawy, która zostanie skierowany pod obrady rządu. Projekt zmian jest spodziewany w Sejmie jeszcze w tym roku.

Jego celem będzie „nieznaczne złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi”. Obecnie co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik. Nie zmieniając tego ogólnego wymogu planowane jest wprowadzenie rozwiązań, na podstawie których nieruchomości rolne o niewielkiej powierzchni, czyli do 1 hektara, czy też położone w granicach administracyjnych miast, będą mogły być nabywane również przez inne osoby.

Ponadto w projekcie rząd proponuje:
  • rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu tej ustawy,
  • ułatwienie w nabywaniu nieruchomości rolnej przez spółdzielnię produkcji rolnej oraz członka takiej spółdzielni,
  • umożliwienie nabywania nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez „młodego rolnika”, powiększającego w ramach przyznanej mu pomocy gospodarstwo rolne.

Rząd chce utrzymać zasadę, zgodnie z którą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Ale jednocześnie przewiduje się modyfikację polegającą na tym, że spod jej działania wyłączone zostaną nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha oraz nieruchomości rolne, przeznaczone na cele inne niż rolne.    wk
Fot. Walerowska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)