Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

W Unii Europejskiej ubyło 5,3 mln gospodarstw rolnych!

Obrazek

… i to w zaledwie 15 lat! Kiedy w 2005 roku w Unii Europejskiej było jeszcze 14,4 mln gospodarstw rolnych, w 2020 ich liczba spadła do 9,1 mln.

Dominika Mulak5 kwietnia 2023, 14:41
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w latach 2005-2020 liczba gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej spadła o 5,3 mln (37%) do 9,1 mln. Zwłaszcza gospodarstwa mieszane (produkcja roślinna plus zwierzęca) znajdują się w ogniu zmian strukturalnych. Według statystyk UE, w latach 2005-2020 z działalności zrezygnowało 2,3 mln gospodarstw mieszanych. Spośród rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą 1,6 mln zamknęło swoje podwoje, natomiast gospodarstw z produkcją roślinną ubyło 0,9 mln.

W 2020 roku u nieco mniej niż dwóch trzecich unijnych rolników głównym źródłem dochodów była uprawa roślin, a 22% żyło głównie z hodowli zwierząt. W przypadku niespełna 20% rolników w UE żadna gałąź gospodarstwa nie odpowiada za więcej niż dwie trzecie dochodu — Eurostat zalicza to do gospodarstw mieszanych.

W Unii Europejskiej gospodarstwa z produkcją roślinną zajmują średnio ok. 52% użytków rolnych. Na blisko jednej trzeciej ulokowane są gospodarstwa trudniące się hodowlą zwierząt, zaś 15% przypada na gospodarstwa mieszane. Istnieje jednak duży rozrzut w tym zakresie wśród państw członkowskich UE. Podczas gdy niemieccy rolnicy uprawiają niewiele mniej niż połowę gruntów rolnych, na przykład w Rumunii jest to prawie 70%.

Konstantin Kockerols
Oprac. na podstawie www.topagrar.com
Fot. Envato elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)