Wreszcie są szanse na pozbycie się dzików!

Wreszcie są szanse na pozbycie się dzików!

Resort środowiska zaproponował zaostrzenie walki z afrykańskim pomorem świń. Przygotowano już trzy rozporządzenia, które umożliwią skuteczniejszy odstrzał dzików. Będzie można do nich strzelać przez cały rok, także przy pomocy noktowizorów.

r e k l a m a

Narzekania rolników na opieszałe działania zmierzające do obniżenia populacji dzików w kraju przyniosły w końcu jakiś efekt. Resort środowiska wysłał do konsultacji trzy projekty rozporządzeń dotyczących myśliwych.

365 dni w roku

Pierwsze dotyczy określenia polowań na zwierzęta łowne. W części dotyczącej dzików zaproponowane wprowadzenie całorocznego okresu polowań na te zwierzęta. „Dotychczas podejmowane działania mimo, ze dały podstawę do ograniczenia liczebności dzików , nie dają możliwości maksymalnej redukcji populacji dzików, co jest potrzebne w obszarach występowania ASF ustanowionych decyzjami Komisji Europejskiej” – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Ministerstwo środowiska przyznaje, że ostatni wzrost przypadków ASF wśród dzików stwarza coraz większe ryzyko transmisji tej choroby do stad świń. Dowodem na to jest tzw. trzecia fala ASF, która rozpoczęła się 7 czerwca. Prawie wszystkie ogniska afrykańskiego pomoru świń w strefie niebieskiej zarejestrowano wtedy zarówno wśród dzików jak i świń hodowlanych.
Oprócz całorocznego odstrzału i obniżenia populacji dzików eksperci resortu środowiska zalecają również tzw. monitoring bierny, czyli lokalizacji i utylizację padłych dzików.

Noktowizory legalne

Kolejne rozporządzenie dotyczy szczegółowych warunków wykonywania polowań i znakowania tusz. Dopuszcza się w nim używania przez myśliwych noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych oraz jednoczesne prowadzenie polowań indywidualnych oraz zbiorowych.
Resort środowiska uzasadnia to chęcią poprawy skuteczności pracy myśliwych i potrzebą zwiększenia pozyskania dzików, co ma przyczynić się do obniżenie ich populacji, a przez to ograniczyć zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF.

Podobny cel przyświeca zezwoleniu na jednoczesne prowadzenie polowań indywidualnych oraz zbiorowych. „Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików”- napisano w uzasadnieniu.

Poprawianie statystyk

I wreszcie trzecie rozporządzenie dotyczy planów łowieckich stwarza ramy prawny również umożliwiające szybsze ograniczenie populacji dzików. Minister środowiska proponuje w nim wyłączenie z uwzględniania w rocznym planie łowieckim ubytków zwierzyny wynikających z dokonania odstrzału sanitarnego. Rozgraniczenie odstrzału sanitarnego od rocznego planu łowieckiego ma poprawić pozyskiwanie dzików w sytuacjach kryzysowych.

Resort środowiska chce także określenie w rocznym planie łowieckim minimalnej, zamiast optymalnej liczby dzików. Ma to doprowadzić do utrzymania stałego, maksymalnie niskiego zagęszczenia dzików. Intensywne odstrzały w strefach ASF, powodują powstanie nisz ekologicznych, które są zasilane osobnikami z innych rejonów. Teraz będzie można do nich nadal strzelać bez obawy o przekroczenie rocznych planów łowieckich.  Jednocześnie podejrzenie możliwości wystąpienia choroby zakaźnej będzie umożliwiać zmianę rocznego planu łowieckiego.  wk

Kliknij i stwórz z nami Polską Mapę Szkód Łowieckich!

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii