Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zgłaszasz straty suszowe w gminie? Nie potrzebujesz załączników!

Obrazek

Nadal otrzymujemy od rolników sygnały, że w niektórych gminach urzędnicy każą im do wniosku o szacowanie strat spowodowanych suszą dołączać dodatkowe dokumenty.

Bartłomiej Czekała16 lipca 2018, 11:11
Raz chodzi o kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 rok do weryfikacji liczby posiadanych gruntów, innym razem o oświadczenie w sprawie określenia kategorii gleb dla działek gruntowych zgłoszonych w oświadczeniu dotyczącym strat w uprawach.

Jednak w tej sprawie stanowisko resortu rolnictwa jest jednoznaczne – do wniosków o oszacowanie strat  rolnicy nie są zobowiązywani do składania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

Skontaktował się z nami rolnik, któremu gminny urzędnik powiedział, że oszacują mu straty w uprawach jak przyniesie faktury lub umowy na zakup pasz, których mu brakuje w związku z suszą. Dzwonił też inny gospodarz z Wielkopolski, od którego urzędnik także zażądał dodatkowych dokumentów powołując się na wytyczne wojewody. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem prasowym Wojewody Wielkopolskiego. W biurze prasowym poinformowano nas, że wytyczne resortu rolnictwa są prawidłowe. Do złożenia wniosku o szacowanie strat suszowych w uprawach rolnik nie musi dołączać żadnych dokumentów. Komisja szacująca straty może o nie poprosić na etapie rozpatrywania wniosku lub podczas szacowania strat na polu.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów, by ci mogli powoływać komisje szacujące straty w uprawach.

MRiRW przypomina, że oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu głównego, a obecnie tylko w 1/3 zagrożonych suszą gmin pracują komisje. Aktualnie szacowane są straty w 693 gminach zagrożonych suszą rolniczą. W gminie może pracować kilka komisji. Resort apeluje, aby zgłoszenia strat dokonać do 20 lipca.

Dopiero po zakończeniu prac komisji określona zostanie wielkość pomocy dla poszkodowanych rolników.

Przypomnijmy, że według ostatniego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na 2478 gmin w Polsce aż 2329, tj. w 93,99% z nich jest zagrożonych suszą rolniczą w uprawach zbóż jarach. W odniesieniu do zbóż ozimych dotyczy to 91,36 % gmin, krzewów owocowych – 90,4%, w uprawach truskawek – 90,11 %. W innych uprawach procentowy udział gmin zagrożonych suszą rolniczą wynosi odpowiednio: dla roślin bobowatych – 76,27 %, dla warzyw gruntowych 64,16 %, drzew owocowych – 62,87 %, tytoniu – 60,37 %, dla upraw rzepaku i rzepiku – 50,52 %.

oprac. bcz na podstawie MRiRW
Fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)