Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Co dzieje się z programem ograniczania odpływu azotu?

Obrazek

Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, od 1 stycznia br. zgodnie z nowym Prawem wodnym, rolnicy w całym kraju powinni wdrażać zalecenia programu ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych, który zastępuje dotychczasowe obszary OSN. Prace nad programem jednak utknęły.

Grzegorz Ignaczewski22 marca 2018, 14:15
Wszyscy Ci, którzy dokładnie zapoznali się z wytycznymi do wypełniania tegorocznego wniosku o dopłaty bezpośrednie na pewno zauważyli wyróżnioną czerwonym kolorem informację: „Na terenie całego kraju obowiązuje Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Wymagania z Programu działań wchodzą w zakres wymogów wzajemnej zgodności, które należy przestrzegać.”
Wygląda na to, że ARiMR wprowadza rolników w błąd, bo Programu jak nie było tak nie ma.
Zmiana resortu
Przygotowaniem Programu początkowo zajmował się resort środowiska – o czym z resztą pisaliśmy w styczniowym wydaniu „top agrar Polska”. Po wymianie ministrów, kiedy to kierowanie resortem środowiska objął minister Henryk Kowalczyk, wszystkie sprawy związane z wodą zostały przeniesione pod nadzór ministerstwa gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej. W międzyczasie projekt programu przeszedł etap konsultacji i opiniowania. Do przygotowanego jeszcze za czasów ministra Jana Szyszko projektu spłynęło sporo krytycznych uwag. 31 stycznia br. projektem zajął się Komitet ds. Europejskich, który miał wiele wątpliwości co do to tego, czy przedstawione przepisy faktycznie realizują obowiązki wynikające z Dyrektywy Azotanowej. Mimo to, Komitet rekomendował dalsze prace nad projektem – ale w ścisłej współpracy z Komisją Europejską.

O ile do czasu owego posiedzenie Komitetu ds. Europejskich można było śledzić prace nad projektem za pośrednictwem strony internetowej RCL (Rządowe Centrum Legislacji), tak od 2 lutego br. zapanowała w tej sprawie kompletna cisza. Dopiero wczoraj, 21 marca, opublikowano stanowiska resortu gospodarki morskiej co do nadesłanych uwag do projektu. Większość z nich została niestety odrzucona, a jako argument podano, że dane zapisy „zostały zmienione w wyniku negocjacji z Komisja Europejska i nie podlegają dalszej modyfikacji”. Jaki jest nowe brzmienie projektu po negocjacjach z Komisją? Tego też nie wiadomo, bo nowej wersji projektu jeszcze nie opublikowano.
Tajne prace nad projektem
Od pewnego czasu próbowaliśmy dowiedzieć się w ministerstwie gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej jak wyglądają postępy nad projektem. To w sumie dość ważne przepisy dla polskich rolników, bo nałożą na nich wiele nowych obowiązków i kosztów na następne lata. Mimo jednak naszych próśb składanych i mailowo i telefonicznie, resort gospodarski morskiej nie raczył udzielić nam jakiejkolwiek odpowiedzi. Dlatego ze szczególną uwagą przyjrzeliśmy się opublikowanym wczoraj dokumentom. Generalny wniosek jaki z nich płynie jest taki, że treść programu została uzgodniona z Komisją Europejską i nie ma w ogóle mowy o jakiś poprawkach. Wygląda więc na to, że Rząd chce za wszelką cenę przyjąć i tak spóźnione już przepisy by nie narażać się dalej Komisji Europejskiej, a to czy będą one dla rolników korzystne ma już drugorzędne znaczenie. Zresztą już samo przekazanie prac nad tak ważnymi przepisami w gestie ministerstwa, które z rolnictwem nie ma nic wspólnego już daje wiele do myślenia.

Teraz pojawia się jeszcze jedno ważne pytanie – skoro nie możemy na bieżąco śledzić postępów prac nad projektem, jest ryzyko, że rolnicy zostaną postawieni znów przed faktem dokonanym -  Program zostanie przyjęty w niekorzystnym kształcie, a im nie pozostanie nic innego jak dostosowanie gospodarstw do jego wymogów co oczywiście będzie wiązało się z konkretnymi kosztami.

Będziemy monitorować postęp prac – może i resort gospodarki morskiej uchyli w końcu rąbka tajemnicy i poznany najnowszą wersję projektu. O wszystkim będziemy Was na bieżąco informować.   gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)