Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Czy polskim rolnikom grozi utrata dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych?

W mediach zawrzało po tym, gdy KE podała, że zamierza potrącić karę za nieustosunkowanie się do decyzji Unijnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszenia działalności kopalni w Turowie oraz uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Czy te kary i blokada środków z UE może wpłynąć na przekazywanie rolnikom płatności obszarowych, dopłat bezpośrednich i dotacji inwestycji z PROW?

Dorota Kolasińska21 stycznia 2022, 08:48
Komisja Europejska zamierza wyegzekwować od polskiego rządu karę w wysokości 69 mln euro w ciągu 45 dni. Jeśli w tym czasie Polska nie ureguluje rachunku otrzyma kolejne 15 dni, następnie KE zacznie potrącać te środki z unijnych funduszy przeznaczonych dla Polski.

Kara jest związana z zarzutami dotyczącymi praworządności, a w szczególności zastrzeżeń do polskiego rządu dot. rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego uderzających w nadrzędność prawa krajowego nad UE i uchylanie immunitetu sędziowskiego. Druga kwestia dotyczy niepodporządkowania się wrześniowej decyzji TSUE o zawieszeniu działania kopalni Turów z płatności z budżetu UE. Polski rząd zignorował dotychczasowe wezwania do zapłaty.

Gdy kary nie zostaną opłacone Komisja Europejska podejmie decyzję, z których środków potrąci należności, może to nastąpić np. z Funduszu Spójności lub unijnego budżetu na pierwszy filar polityki rolnej, a właśnie z tej puli do polskich rolników trafiają dopłaty bezpośrednie.
Czy oznacza to, że rolnicy ich nie otrzymają? Raczej nie, bo dopłaty bezpośrednie wypłacane są początkowo ze środków budżetu państwa, a KE zwraca tę należność w późniejszym terminie. Ponadto kwoty przeznaczone na dopłaty są znacznie wyższe. Może na tym stracić budżet państwa, bo zwrot będzie o tę kwotę uszczuplony. Jeśli w budżecie krajowym będzie zabezpieczona na ten cel rezerwa, to będzie z czego dołożyć, jeśli nie będzie… to mogą być jednak opóźnienia w wypłatach należnych rolnikom dopłat bezpośrednich, płatności obszarowych i dotacji z PROW.

dkol
fot. Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)