Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Ruszył nabór: premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – ile możesz dostać?

Obrazek

Dzisiaj rusza nabór wniosków o wsparcie finansowe na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Od czego zależy wielkość premii i ile pieniędzy można dostać?

Aneta Lewandowska28 lutego 2022, 13:15

Kto może starać się o wsparcie?

Dzisiaj rusza nabór wniosków o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej roku (pełnych 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Zakres wsparcia

Na co można uzyskać finansowanie i jakie są warunki przyznania premii:

  • Na wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty premii, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej 70% kwoty pomocy, które zapewnią uzyskanie najlepszych efektów z nakładów;
  • na zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu i wyposażenia;
  • na utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, związanego bezpośrednio z podejmowaną działalnością pozarolniczą.

Warunkiem uzyskania pomocy jest to, że działalność jest dochodowa a wydatki nie mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, nie mogą też być finansowane z innych środków publicznych.

Wsparciu podlegają też działania związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości, ale tylko, jeśli znajduje się ona na gruntach stanowiących własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy wnioskodawcy.

Ile pieniędzy można dostać?

Wysokość kwoty premii zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Odpowiednio do tej liczby kwota wsparcia wynosi:

  • 150 tys. zł – utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 tys. zł – co najmniej 2 miejsc pracy;
  • 250 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy.

Premia wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza wypłata w wysokości 80% finansowania rolnik otrzyma po spełnieniu warunków określonych w wydanej decyzji o przyznaniu wsparcia. Od dnia doręczenia decyzji wnioskodawca ma na spełnienie tych warunków 9 miesięcy.

Pozostałą część kwoty wsparcia (20%) rolnik otrzyma na konto po rozliczeniu realizacji biznesplanu. Musi się z tego planu rozliczyć w ciągu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej części premii, nie później niż do 31 sierpnia 2025 roku.

Kiedy nabór wniosków?

Wnioski będzie można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Jak zwykle wnioski i wypełnione dokumenty (formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania – do pobrania tutaj) można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową Poczty Polskiej.

Więcej informacji na temat przyznawanej premii znajdziesz na stronie Agencji.

opr. al na podst. ARIMR
fot. EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)