Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Uwaga! PIT od działów specjalnych produkcji rolnej wzrośnie!

Obrazek

Jak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia, szacunkowy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 roku zwiększy się o 6 procent. To ważna informacja dla ok. 34 tys. rolników.

14 października 2022, 11:40

To – jak zaznacza "Gazeta Prawna" – efekt wzrostu cen towarów produkcji rolnej w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (2020 r.). Jak przypomina "GP", co do zasady rolnicy nie płacą podatku dochodowego

– Wyjątkiem są ci, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Mogą oni rozliczać się według norm szacunkowych, jeśli nie prowadzą ksiąg rachunkowych. Z danych resortu finansów wynika, że z tej formy rozliczeń korzysta ok. 34 tys. rolników – czytamy.

Producent warzyw szklarniowych: ile podatku dochodowego? 

Rolnicy zajmujący się produkcją w szklarniach czy tunelach, szykować się muszą na wyższe podatki dochodowe na rok 2023. Jak kształtują się te kwoty dla producentów warzyw? 

Dotyczy to takich działów jak:
 • uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25m2
 • uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25m2
 • uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50m2
 • pasieki powyżej 80 rodzin.

Normy szacunkowe dla producentów pomidorów i ogórków

 • W szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2 dla upraw takich jak pomidory czy ogórki – 5,08 zł za 1m2. 
 • W szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 dla upraw takich jak między innymi sałata – 3,12 za 1m2.
 • Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2 – 6,23.
 • Pasieki powyżej 80 rodzin – 3,90/1 rodzina.
Dla porównania przypomnijmy, że w listopadzie 2021 roku w opublikowanym rozporządzeniu Ministra Finansów kwoty wyglądały następująco:
 • Szklarnie ogrzewane powyżej 25 m2 – 4,79 zł/m2. Jest to wzrost, aż o 0,29 zł.
 • Szklarnie nieogrzewane powyżej 25 m2 – 2,94 zł/m2. Wzrost o 0,18 zł.
 • Uprawy w tunelach ogrzewanych powyżej 50 m2 – 5,88 zł/m2. Wzrost o 0,35 zł.
 • Pasieki powyżej 80 rodzin – 3,68 zł/1 rodzina. Wzrost o 0,22 zł.
25 maja 2022 roku prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w komunikacie dotyczącym wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej, że wskaźnik ten w 2021 roku w stosunku do roku 2020 wyniósł 106%, co daje wzrost cen o 6%. Dlatego też uwzględniając podany wskaźnik w projektowanym rozporządzeniu została określona wysokość norm szacunkowych dochodu obowiązujących w roku 2023

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Rodzaje upraw i produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego (na jednostkę powierzchni upraw lub rodzajów produkcji)
Uprawy w szklarniach ogrzewanych (powyżej 25 m2):
a) rośliny ozdobne
b) pozostałe

13,64/1m2
5,08/1m2
Uprawy w szklarniach nieogrzewanych (powyżej 25 m2) 13,20/1m2
Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych (pow. 50 m2):
a) rośliny ozdobne
b) pozostałe

10,17/1m2
6,23/1m2
Uprawy grzybów i ich grzybni (powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej) 5,85/1m2
Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:
a) kurczęta
b) gęsi
c) kaczki
d) indyki

0,19/1 szt.
1,53/1 szt.
0,40/1 szt.
0,99/1 szt.
Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 

3,88/1 szt.
3,22/1 szt.
2,14/1 szt.
4,00/1 szt.
16,99/1 szt.
2,84/1 szt.
Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta
b) gęsi
c) kaczki
d) indyki

0,01/1 szt.
0,11/1 szt.
0,02/1 szt.
0,11/1 szt.
Zwierzęta futerkowe:
a) lisy i jenoty 
b) norki 
c) tchórze 
d) szynszyle 
e) nutrie (powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego)
f) króliki (powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego)
  
53,78/od 1 samicy stada podstawowego
23,65/powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
18,30/powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
27,95/powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
6,44/od 1 samicy stada podstawowego
6,44/od 1 samicy stada podstawowego
Pasieki (powyżej 80 rodzin) 3,90/1 rodzina

DO POBRANIA:
pit-36-01 pit-36-02 pit-36-03 pit-36-04 pit-36-05 pit-36-06 pit-36-07 pit-36-08 pit-36-09 pit-36-10 pit-36-11
pit-36ls-1 pit-36ls-2 pit-36ls-3 pit-36ls-4
pit-36s-1 pit-36s-2 pit-36s-3 pit-36s-4
pitds5-1 pitds5-2 pitds5-3

oprac.: PB, KP
fot.: Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)