Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wystawienie faktury za zboże a kompensacja VAT

Obrazek

Pytanie Czytelnika: W ostatnich dniach kwietnia br. sprzedałem zboże do firmy, w której zaopatruję się w środki produkcji. Na początku maja kupiłem dużą partię nawozów sztucznych. Czy mogę wystawić fakturę za zboże w maju, aby skompensować VAT?

28 lipca 2021, 12:00
Należy odróżnić moment wystawienia faktury za sprzedaż od momentu powstania obowiązku podatkowego. W omawianym przypadku transakcja zbycia zboża odbyła się w kwietniu, na co są zapewne dowody księgowe, a rolnik musi wystawić fakturę VAT najpóźniej 15 dnia następnego miesiąca. Późniejsze wystawienie faktury jest wykroczeniem skarbowym i nie uprawnia do przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego, który niezmiennie dotyczy miesiąca dostawy. Tak więc rolnik musi rozliczyć (odprowadzić) VAT należny do 25 maja za kwiecień.

Nieterminowe odprowadzenie VAT należnego (i w konsekwencji także złożenie wadliwej deklaracji w pliku JPKVAT) może być traktowane jako wykroczenie lub nawet jako oszustwo podatkowe (art. 55–57 KKS). Oczywiście, dostawcę nawozów obejmują te same zasady, jednak po stronie odbiorcy nie ma obowiązku natychmiastowego rozliczenia VAT naliczonego. Od podatku 2021 r. podatnikowi rozliczającemu się z podatku VAT miesięcznie przysługują dodatkowe trzy miesiące na odliczenie tego podatku. Tak więc „opóźnianie” wystawiania faktur w celu „kompensacji” VAT jest prawnie niedopuszczalne.

Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)