Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wzrosną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych

Prawie o 1/3 wzrosną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych. Będą one obowiązywać w tzw. okresie przejściowym w latach 2021-2023, czyli do czasu, kiedy w życie wejdzie nowa Wspólna Polityka Rolna. Rząd chce w ten sposób zachęcić rolników do zmiany profilu produkcji. 

wk14 grudnia 2020, 17:18
Do konsultacji społecznych zostało przesłane rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie „warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Główną przesłanką do jego przygotowania jest to, że na forach unijnych nie zakończyły się jeszcze prace nad kształtem nowej Wspólnej Polityki Rolnej i tym samym opóźnione będzie wdrożenie m.in. działań ukierunkowanych na wspieranie rolnictwa ekologicznego w ramach nowej perspektywy programowo-finansowej. „Nowa” WPR zostanie wdrożona dopiero od 2023 r. Z tego też względu lata 2021–2022 będą tzw. okresem przejściowym, w trakcie którego m.in. wsparcie dla rolnictwa ekologicznego będzie kontynuowane według zasad z lat 2014–2020.


Trzy lata zobowiązań


Główną zmianą związaną z wprowadzeniem okresu przejściowego jest zmiana dotycząca długości realizacji zobowiązań ekologicznych podejmowanych w okresie przejściowym. Zgodnie z procedowaną obecnie propozycją tzw. unijnego rozporządzenia przejściowego, zobowiązania mogą być od 2021 r. podejmowane na okres od 1 roku do 3 lat, a nie jak dotychczas na okres 5 lat. W przypadku Polski podjęto decyzję, że zobowiązania podejmowane od 2021 r. będą trwały 3 lata. 

- Przyjęcie takiego rozwiązania (czyli określenie jak najdłuższego okresu trwania zobowiązania ekologicznego) pozwoli na realizację zobowiązań wieloletnich, w ramach których możliwe jest osiągnięcie najlepszych efektów środowiskowych działania – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia. 


Nowe stawki wsparcia


Kolejną zmianą związaną z dwuletnim okresem przejściowym jest propozycja podniesienia stawek płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020. - Biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat wzrosły koszty produkcji, a wdrażanie działania ukierunkowanego na wspieranie gospodarstw ekologicznych w nowej perspektywie finansowej zostanie opóźnione, zaistniała potrzeba uaktualnienia stawek płatności ekologicznych, tak aby płatności te rekompensowały rolnikom poniesione koszty i utracone dochody w wyniku ekologizacji produkcji. Stawki płatności wzrosną średnio o około 27% - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Stawki płatności ekologicznych zostały uaktualnione na podstawie danych z lat 2015–2017 przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z uwzględnieniem zarówno bieżącej wartości utraconego plonu, czyli zmian cen skupu produktów rolnych. Jak również wzrostu kosztów środków produkcji, czyli przede wszystkim: wzrostu wskaźnika zmian cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej, wzrostu kosztów roboczogodziny oraz wzrostu kosztów zakupu i roztrząsania obornika.

- Oczekiwanym efektem aktualizacji stawek płatności ekologicznych jest wzrost zainteresowania realizacją tego działania oraz ekologicznymi metodami produkcji. Proponowana zmiana powinna wpłynąć na wzrost liczby beneficjentów podejmujących zobowiązania ekologiczne oraz wzrost powierzchni objętych zobowiązaniami ekologicznymi, co przełoży się na poprawę efektów środowiskowych działania oraz zwiększenie na rynku wolumenu tańszej żywności ekologicznej – przekonuje resort rolnictwa. 


Nowe zasady dla pomidorów


W rozporządzeniu rząd wprowadza także nowe wymogi dla ekologicznych pomidorów. To efekt dotychczasowych informacji wpływających do MRiRW, z których wynika, że występują przypadki zgłaszania do wsparcia upraw o niskiej jakości, prowadzonych z naruszeniem zasad dobrej praktyki i zaleceń agrotechnicznych. Prowadzenie uprawy pomidorów w taki sposób znacząco obniża szansę na osiągnięcie plonu, który zapewniłby opłacalność produkcji. Dlatego MRiRW uważa, że celem osób ubiegających się o przyznanie płatności do upraw prowadzonych niezgodnie z zasadami agrotechniki jest wyłącznie uzyskanie jak najwyższego wsparcia, a nie faktyczne wyprodukowanie pomidorów ekologicznych z przeznaczeniem na rynek. Dlatego proponuje się, aby za ekologiczne uprawy pomidorów uznać tylko pomidory z rozsady, a nie z siewu. Będzie także obowiązywać minimalny poziom obsady, czyli 20 000 szt./ha.

- Wprowadzenie tych wymogów pozytywnie wpłynie na zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem wsparcia – podsumowuje resort rolnictwa. 

Projektowana zmiana przepisów nie wpłynie na aktualnie prowadzone uprawy, gdyż dotyczyć będzie jedynie plantacji zakładanych w przyszłości po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia. 

wk, fot. pixabay.com


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)