Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Gnojowica bogata w składniki

Obrazek

Ci rolnicy, którzy mają dostęp do gnojowicy powinni się nią koniecznie zainteresować. Zawiera bowiem sporo składników i nadaje się idealnie do nawożenia np. kukurydzy zwłaszcza teraz, kiedy planuje się jej zasiew. Ile składników i w jakiej formie zawiera gnojowica?

Jacek Daleszyński17 marca 2022, 09:17

Każdy m3 gnojowicy ma 3–8 kg azotu, z czego 55–80% stanowi azot amonowy. Jest on w pełni rozpuszczalny w wodzie, a po dostaniu się z gnojowicą na glebę, jest od razu pobierany przez rośliny. Jeśli jednak gleba jest sucha, to dodatnio naładowany azot amonowy NH4+ wiąże się z koloidami glebowymi i w ten sposób pogarsza się jego dostępność. Po ponownym uwilgotnieniu azot jest znów dostępny.

Od 20 do 45% azotu w gnojowicy to jego organiczna forma – żeby była ona dostępna dla roślin, musi ulec mineralizacji. Na tempo mineralizacji wpływa struktura, temperatura i wilgotność gleby. Jesienią ten rozkład jest mniejszy niż wiosną. W pierwszym roku po zastosowaniu gnojowicy możemy liczyć na uwolnienie się z niej 25–50% azotu, w drugim 20–25%, a w trzecim 10–15%. Dziennie z zastosowanej gnojowicy uwolni się 0,3–1% azotu związanego w materii organicznej. Po zastosowaniu zatem 30 m3 gnojowicy wprowadzamy 30–40 kg organicznie związanego azotu, z czego dziennie uwolni się 0,1–4 kg N. Dla porównania dobrze rozwinięte zboża pobierają wiosną każdego dnia 4 kg/ha N. Jesteśmy więc w stanie pokryć zapotrzebowanie roślin na azot pochodzący z gnojowicy w 10%.

Ile jakiego azotu?

Każdy nawóz naturalny ma określoną zawartość azotu mineralnego i organicznego. Uśredniając gnojowica świńska w każdym m3 ma 2,8 kg N mineralnego i 2,2 kg N organicznego. W zależności od stosunku C : N w poszczególnych nawozach naturalnych mamy różną dostępność składnika w latach. Po 3 latach od zastosowania gnojowicy świńskiej uwolni się z niej i będzie pobrane przez rośliny 70–75% azotu. Reszta składnika uzupełnia zasoby glebowe, które będą wbudowywane w humus i poprawią zawartość próchnicy.

Nie tylko azot

W gnojowicy mamy 1,5–3 kg/m3 fosforu P2O5, ale tylko 2% z niego rozpuszcza się w wodzie. Reszta związana jest z wapniem, około 20%, który może się udostępnić przez np. zakwaszający siarczan amonu. Około 70% P znajduje się w związkach fitynowych, a około 8% jako fosfor białkowy. Fosfor fitynowy będzie dostępny tylko w obecności enzymu fitazy, który jest tym bardziej aktywny, im częściej nawozi się glebę gnojowicą. Fosfor białkowy natomiast jest dość szybko dostępny, podobnie jak azot organiczny z gnojowicy.

Naturalny fosfor

Praktycznie cały potrzebny fosfor, np. w przypadku kukurydzy ziarnowej plonującej 12 t/ha, możemy dostarczyć w nawozach naturalnych. Przykładowo, planując dawkę 70 kg/ha P2O5 musielibyśmy zastosować 140 kg superfosfatu lub 25 m3 gnojowicy świńskiej, lub 33 m3 gnojowicy bydlęcej.

jd, fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)