StoryEditor

Agrego dla zarządzania grupą

Główną barierą dla powstawania i szybszego rozwoju  grup producenckich w Polsce jest brak sprawnego przepływu informacji oraz nierówny dostęp do nich. Wygląda na to, że znalazł się na to sposób.
28.11.2014., 09:11h

Firma IDFS z Poznania opracowali program do kompleksowego do zarządzania grupą gospodarstw rolnych i indywidualnym gospodarstwem. System nazywa się AGREGO i umożliwia szybką wymianę informacji pomiędzy członkami grupy, jej liderem i doradcą (doradcami). 
Użytkownikiem są przede wszystkim grupy producentów rolnych, doradcy rolni, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby z rozwiązań oferowanych przez AGREGO korzystali także rolnicy prowadzący gospodarstwa indywidualne.
Platforma dostępna pod adresem agrego.com.pl zawiera w sobie m.in. moduły do obsługi zakupów grupowych, gospodarowania majątkiem, planowania wspólnych inwestycji, analizowania rentowności gospodarstwa czy rozliczania w ramach grupy. System pozwala też na automatyczne, szybkie i wygodne generowanie dokumentów, które musi sporządzać każde gospodarstwo: od wniosków o dopłaty bezpośrednie, poprzez bieżącą sprawozdawczość, a na analizach i prognozach finansowych kończąc. System posiada przyjazny i intuicyjny interfejs, który umożliwia szybkie wprowadzenie niezbędnych danych. Dane wystarczy wprowadzić do systemu tylko raz, a później jedynie dbać o ich aktualizację. Rolnik może też udostępnić całość lub część tych informacji liderowi grupy, bądź swojemu doradcy. Co więcej, dane są dostępne z dowolnego miejsca i odpowiednio zabezpieczone (kopie zapasowe). Przy projektowaniu całego systemu wykorzystano doświadczenie twórców, ale także sugestie rolników i przedstawicieli grup producenckich. 
Użytkownik sam wybiera, kto będzie miał możliwość wprowadzania, edytowania i przeglądania jego danych oraz które z nich udostępni liderowi grupy czy doradcy. System pozwala też planować produkcję, organizować zakupy grupowe, dokładnie oblicza rentowność produkcji oraz automatycznie tworzy wiele niezbędnych dokumentów i formularzy. AGREGO pozytywnie wpływa też na szybkość podejmowania decyzji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.
Ostateczną ocenę oprogramowania pozostawiamy w rękach czytelników. Zwłaszcza, że, w ramach promocji, platformę AGREGO można używać do końca 2014 roku za darmo. Po tym okresie zostaną wprowadzone opłaty abonamentowe. W zależności od opcji miesięczny abonament wahać się będzie od 25 (dla członka grupy) do 50 (dla rolnika indywidualnego) złotych netto.
W przyszłości w programie będą pojawić się również dodatkowe funkcje, mające na celu dalsze udogodnienia dla rolników. Część z nich jest już zaprojektowana i obecnie tworzona. Autorzy przewidzieli również możliwość wprowadzania nowych funkcji na podstawie potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. AGREGO jest najważniejszym elementem szerszego projektu agro-grupa.pl, z którego adresu również istnieje dostęp do systemu.
Dodajmy, że jeszcze cztery lata temu w Polsce istniało ok. 500 grup producentów rolnych zrzeszających 10,5 tys. producentów. Stanowiło to 2% z około 500 tys. gospodarstw towarowych funkcjonujących w tamtym czasie w kraju. W kolejnych latach liczba rejestrowanych grup producenckich stopniowo rosła. Z aktualnych danych wynika, że w Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 1,3 tys. grup zrzeszających ponad 28 tys. członków. Grupy producenckie odpowiadają więc za kilka procent produkcji rolnej w Polsce. Należy jednak zwrócić uwagę, że od kilku lat w naszym kraju systematycznie spada liczba małych gospodarstw (do 20 ha), zaś powoli rośnie liczba gospodarstw średnich (20-50 ha). Gospodarstw o powierzchni ponad 10 ha jest w Polsce ponad 350 tys. i można założyć, że wiele z nich docelowo zdecyduje się na członkostwo w grupach producentów rolnych.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 05:33