Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Dzierżawcy państwowych gruntów chcą rozmów z rządem i zmiany przepisów

Obrazek

Zasady wydłużania umów dzierżawy dzierżawcom prowadzącym towarowe  gospodarstwa rolne nie mogą być gorsze niż te proponowane rolnikom  indywidualnym postuluje federacja dzierżawców. Ich niezbędna jest także poprawa dostępności ziemi rolniczej dla podmiotów działających w sektorze rolniczym. 

wk5 marca 2020, 15:29
Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w swojej uchwale zobowiązała Zarząd Federacji do rozmów z rządem w celu zapewnienia stabilności gospodarowania dzierżawcom nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którzy zgodnie z ustawą z 2011 r. wyłączyli 30% użytków rolnych i obecnie, przy podpisywaniu aneksów  przedłużających okres dzierżawy zmuszani są do wyłączania z umów dodatkowej powierzchni. Zdaniem Federacji takie działanie jest sprzeczne z intencją ustawodawcy, a takie same zasady powinny mieć także zastosowanie w stosunku do tych dzierżawców, którzy nie byli zobowiązani do  30% użytków rolnych z zawartych umów.

Federacja zażądała również ponownego przeanalizowania możliwości utrzymania na rolniczej mapie Polski około 250 gospodarstw towarowych, zarządzanych przez dzierżawców, którzy z uzasadnionych powodów nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% użytków rolnych. Dotyczy to w szczególności tych dzierżawców, którzy w swoich gospodarstwach prowadzili produkcję zwierzęcą, co obligowało ich do posiadania odpowiedniej ilości użytków rolnych na zagospodarowanie nawozów naturalnych, zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu.

W tym celu należy wykorzystać przepisy ustawowe dotyczące tzw. ośrodków produkcji rolnej. Federacja dzierżawców uznała, że powinny powstać jednolite zasady tworzenia takich ośrodków, wypracowane wspólnie ze stroną społeczną, w tym z organizacjami rolniczymi zrzeszającymi dzierżawców rolnych. W zasadach tych powinien być uwzględniony dwuletni okres przejściowy, liczony od daty zakończenia aktualnie obowiązującej umowy dzierżawy, na przygotowanie nieruchomości do nowej dzierżawy, tak aby nie dopuszczać do wygaszania produkcji rolnej, zwłaszcza produkcji zwierzęcej. Pozwoli to także uniknąć zwolnień pracowników w nich zatrudnionych. Ponadto programy restrukturyzacji dla tych gospodarstw powinni przygotowywać niezależni eksperci.

Federacja dzierżawców twierdzi, że zasady wydłużania umów dzierżawy dzierżawcom prowadzącym towarowe  gospodarstwa rolne nie mogą być gorsze niż te proponowane rolnikom  indywidualnym. A w przypadku braku możliwości przedłużenia umów dzierżawy konieczne jest zapewnienie przez KOWR rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawców na przedmiocie dzierżawy, wykupienia od dzierżawców majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych i przejęcia zatrudnionych przez dzierżawców pracowników.

Dzierżawcy chcą także innych zmian w przepisach:
•    przywrócenia zaakceptowanego pierwotnie przez rząd areału powyżej 300 ha dla tworzonych ośrodków produkcji rolnej,
•    przywrócenia możliwości nabycia do 500 ha użytków rolnych z Zasobu.
•    zmniejszenia stopnia redukcji dopłat bezpośrednich (tzw. capping) dla dużych gospodarstw rolnych, do poziomu stosowanego w innych krajach UE
•    modyfikacji PROW na lata 2021-2027 uwzględniającej możliwość  wspierania towarowych gospodarstw rolnych;
•    nie ograniczania wsparcia dla większych gospodarstw rolnych w przyznawaniu odszkodowań klęskowych i innych.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)