INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ta informacja dotyczy stron internetowych w sieci web administrowanych przez PWR.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH STRON INTERNETOWYCH?

W sprawach związanych z poszczególnymi stronami internetowymi i niedotyczącymi ochrony danych możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub z osobami wskazanymi w sekcji kontakt danej strony. Podajemy również numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych redakcji:

 1. agrarlex.pl (Agrarlex) - +48 61 886 29 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. elita-magazyn.pl (Elita Dobry Hodowca) - +48 22 431 31 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. ogloszenia.agro.pl - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. profitechnika.pl (Profi - Profesjonalna Technika Rolnicza) - +48 61 869 06 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. sadnowoczesny.pl (Sad Nowoczesny) - +48 22 454 61 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. smartwies.pl - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. topagrar.pl (Top Agrar Polska) - tel. +48 61 869 06 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. tygodnik-rolniczy.pl (Tygodnik Poradnik Rolniczy) - tel. +48 61 869 06 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. warzywaiowoce.pl (Warzywa i Owoce Miękkie) - +48 22 454 61 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach stanowiących nasze prawnie uzasadnione interesy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zawsze art. 6 ust. 1 lit f RODO. Obok niżej wymienionych celów podajemy czas trwania przetwarzania:

 1. analityka i statystyka ruchu na stronie internetowej - przez 3 lata licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
 2. zapewnianie bezpieczeństwa wprowadzanym i przesyłanym przez Ciebie za pomocą formularzy danym osobowych – do momentu zakończenia ich przesyłania;
 3. zapewniania pełnej funkcjonalności strony internetowej, jej responsywności i interoperacyjności – do momentu zakończenia ich przesyłania;
 4. realizacja marketingu usług własnych - przez 1 rok licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
 5. badanie poziomu zadowolenia z jakości działania strony internetowej - tylko przez czas, gdy przebywasz na stronie internetowej, a w

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych oraz reklamodawcom. Większości tych podmiotów administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony administratora mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

Miej na uwadze, że w przypadku korzystania przez Ciebie z funkcji pozwalających na udostępnienia treści wbudowanych w stronę internetową za pomocą serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook, Twoje dane będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy z Twojej własnej inicjatywy. Z uwagi na powyższe zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych serwisów internetowych przez skorzystaniem z takich funkcji.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Masz prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz stronę internetową to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym, możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki uniemożliwiających zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

Ta informacja dotyczy serwisów internetowych PWR działających pod adresami:

 • agrarlex.pl
 • elita-magazyn.pl
 • ogloszenia.agro.pl
 • profitechnika.pl
 • sadnowoczesny.pl
 • topagrar.pl
 • Traktorpool.pl
 • tygodnik-rolniczy.pl
 • warzywaiowoce.pl

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH STRON INTERNETOWYCH?

W sprawach związanych z poszczególnymi stronami portali internetowych, niedotyczącymi ochrony danych możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub z osobami wskazanymi w sekcji kontakt danej strony. Podajemy również numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych redakcji:

 1. agrarlex.pl (Agrarlex) - +48 61 886 29 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. elita-magazyn.pl (Elita - Dobry Hodowca) - +48 22 431 31 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. ogloszenia.agro.pl - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. profitechnika.pl (Profi - Profesjonalna Technika Rolnicza) - +48 61 869 06 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. sadnowoczesny.pl (Sad Nowoczesny) - +48 22 454 61 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. topagrar.pl (Top Agrar Polska) - tel. +48 61 869 06 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Traktorpool.pl - +48 61 886 29 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. tygodnik-rolniczy.pl (Tygodnik Poradnik Rolniczy) - tel. +48 61 869 06 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. warzywaiowoce.pl (Warzywa i Owoce Miękkie) - +48 22 454 61 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających stronę internetową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. zapewniania pełnej funkcjonalności strony internetowej, jej responsywności i interoperacyjności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. pozostałe prawnie uzasadnione interesy administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na które składają się:
 • obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami;
 • zapobieganie czynom zabronionym;
 • realizacja marketingu usług własnych;
 • prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących działania strony internetowej;
 • badanie poziomu zadowolenia z jakości działania strony internetowej;
 • rozpatrywanie reklamacji związanych z nieprawidłowym działaniem strony internetowej.
 • udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych oraz reklamodawcom. Większości tych podmiotów administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony administratora mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

Miej na uwadze, że w przypadku korzystania przez Ciebie z funkcji pozwalających na udostępnienia treści wbudowanych w stronę internetową za pomocą serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook, Twoje dane będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy z Twojej własnej inicjatywy. Z uwagi na powyższe zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych serwisów internetowych przez skorzystaniem z takich funkcji.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (analityczne i statystyczne) przez 3 lata od chwili, w której odwiedziłeś stronę internetową.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. W sytuacji stwierdzenia niezgodnego z prawm przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz stronę internetową to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym, możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki uniemożliwiających zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania). Chcąc założyć konto na portalu, bądź zadając pytanie musisz podać dane niezbędne do założenia konta, czy udzielenia Tobie odpowiedzi, w przeciwnym razie nie będziesz mieć możliwości skorzystania z tych usług.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytania osób, które zwracają się do administratora z prośbą o udzielenie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania dostępu do danych osobowych, w szczególności dostawcy poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach odbiorcą Twoich danych osobowych będą również kancelarie adwokackie świadcząca usługi prawne na rzecz administratora.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę administratora zawsze odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Jej postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych przez administratora odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat od chwili, w której skontaktowałeś się z nami mailowo.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, administrator nie będzie mógł udzielić odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. W praktyce jest to niemal niemożliwe, ponieważ aby wysłać wiadomość e-mail musisz skorzystać ze skrzynki nadawczej. Adminsitrator traktuje każdy adres e-mail jako daną osobową.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE I JAKIE KONKRETNIE?

Jeśli sam nie udostępniłeś nam Twoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je od Twojego pracodawcy lub kontrahenta. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej Twojego pracodawcy. Do posiadanych przez nas kategorii danych osobowych należy zaliczyć:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • informację o podmiotach z Tobą powiązanych i charakterze tego powiązania (w szczególności dotyczy Twojego pracodawcy);
 • treść zobowiązań wiążących Ciebie (lub podmiot z Tobą powiązany) z PWR;
 • numer rachunku bankowego;
 • inne dane wyżej nieskategoryzowane.

Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane i jakie to są konkretnie kategorie tych danych — wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 1. realizacja umowy, której z nami zawarłeś — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — przez czas jej wykonywania;
 2. wykonanie umowy, której stroną jest podmiot z Tobą powiązany, który reprezentujesz — najczęściej Twój pracodawca lub kontrahent — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. wykonywaniem Twoich praw autorskich osobistych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – do chwili Twojej śmierci, zakończenia przez administratora działalności lub 6 lat od momentu zbycia utworów na rzecz podmiotu trzeciego;
 4. w celu wykazania, że jesteś podmiotem, który przeniósł prawa autorskie na administratora, lub przez 6 lat licząc od dnia zbycia tych praw przez administratora na rzecz podmiotu trzeciego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – do momentu Twojej śmierci;
 5. związanych z obowiązkiem prowadzenia rozliczeń podatkowych, ksiąg rachunkowych i innych obowiązków rachunkowych stanowiących podstawę dokonywania rozliczeń podatków i innych danin publicznoprawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 32, 70 § 1 i 86 § 1 Ordynacji podatkowej oraz przepisów ustawy o rachunkowości:
  1. co do zasady przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe;
  2. w przypadku przechowywania dokumentów związanych z nabyciem składnika majątkowego poddanego amortyzacji – przez 5 lat od końca w roku kalendarzowego, w którym zakończono dokonywanie odpisów amortyzacyjnych – na podstawie art. 32 i 70 § 1 Ordynacji podatkowej;
 6. związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
  1. obsługa reklamacji – przez 6 lat od ich rozpatrzenia;
  2. zabezpieczeniem ewentualnych wzajemnych roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaną umową:
   1. 2 lata od wykonania umowy, o której mowa w art. 751 pkt 1 kodeksu cywilnego, czyli powstałych w związku z wykonywaniem umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Tobą albo reprezentowanym przez Ciebie podmiotem lub administratorem;
   2. 2 lata od jej wykonania — w przypadku umów sprzedaży;
   3. 3 lata od jej wykonania — w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług zawartych pomiędzy PWR a Tobą (lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem);
   4. 6 lat od jej wykonania — w przypadku innych umów niż wyżej wymienione;
  3. gromadzenie i analizowanie danych statystycznych – przez 10 lat od momentu ich zebrania;
  4. realizację marketingu bezpośredniego pocztą tradycyjną – przez rok od momentu podjęcia ostatniej aktywności gospodarczej pomiędzy stronami.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, streamingu, informatycznych, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej, społeczeństwa informacyjnego (w tym portali społecznościowych) oraz reklamodawcom. Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (wizerunek) wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez nas z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być przekazywane tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. Stanie się tak jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do zrealizowania wiążącej Cię z nami umowy.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz do dalszego jej prawidłowego wykonywania. Masz prawo odmówić podania Twoich danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to zawarcie lub realizacja umowy stanie się niemożliwa.

Prawo do skargi

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Ta informacja dotyczy Klientów PWR, którzy zakupili produkty lub usługi poprzez sklep internetowy PWR, serwisy internetowe PWR, w trakcie targów lub podobnych wydarzeń.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG PWR?

W sprawach związanych z produktami lub usługami zakupionymi w PWR możesz kontaktować się z Biurek Obsługi Klienta, dzowniąc pod numer +48 61 869 06 30 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeśli dokonałeś zakupu sklepie internetowym agrarsklep.pl, to możesz dodatkowo skorzystać z numeru +48 61 886 28 08 lub napisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli nie udostępniłeś nam swoich danych osobowych samodzielnie, to oznacza, iż najpewniej ktoś złożył zamówienie i wskazał Ciebie jako adresata lub osobę, która ma być wskazana jako nabywca na fakturze VAT dokumentującej zakup usługi lub towaru. Szczegółowe źródło Twoich danych to sprawa indywidualna. Zawsze możesz zwrócić się do nas z pytaniem o to, skąd konkretnie mamy Twoje dane osobowe (np. wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 • w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z PWR, przez czas trwania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PWR, a wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
 • związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi są:
  • zabezpieczenie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami wynikającymi z umowy zawartej z PWR, maksymalnie przez 6 lat od zakończenia jej wykonywania;
  • realizacja działań marketingowych tradycyjną drogą pocztową przez czas nie dłuższy niż pół roku lub do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
  • badanie opinii na temat dostarczanych produktów, usług i treści, przez rok od ich dostarczania lub wyświadczenia;
  • przeprowadzanie analiz statystycznych i sprzedażowych dotyczących działalności PWR, przez 3 lata od ich dostarczenia lub wyświadczenia.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług kurierskich, pocztowych, płatności online, hostingu, analitycznych lub statystycznych. Większości tych podmiotów administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady PWR będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, może się okazać, że w związku z korzystaniem z niektórych usług Twoje dane osobowe będą przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, taki przekaz będzie realizowany do takich podmiotów, które na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające stopień ochrony danych osobowych odpowiadający wymogom RODO lub w oparciu o umowy gwarantujące zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych wynikające z zastosowania wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie musisz tego robić. Jednak aby nabyć usługę lub produkt przez internet, podanie pewnych danych jest niezbędne i jeśli tego nie zrobisz - nie będziemy mogli z Tobą zawrzeć umowy ze względu na brak możliwości dostarczenia zakupionego produktu czy usługi bądź brak możliwości prawidłowego rozliczenia księgowego transakcji z nim związanej.

Ten obowiązek informacyjny dotyczy osób, biorących udział w wydarzeniach takich jak: seminaria, fora, konferencje, spotkania, gale (w szczególności Izydory) i tym podobne organizowane przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYDARZEŃ STACJONARNYCH?

W sprawach związanych z wydarzeniami organizowanymi przez PWR możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR) na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na inne dane kontaktowe, jeśli zostały podane do kontaktu w Szczegółowych Warunkach Uczestnictwa danego Wydarzenia będących częścią jego Regulaminu. 

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 • zawarcie i wykonanie pomiędzy Tobą a nami Umowy, w tym rozpatrywanie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;
 • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 42a ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowość;
 • marketing produktów i usług adresowanych do branży rolniczej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu PWR, do momentu Twojego sprzeciwu lub zaprzestania realizowania tego celu przez PWR;
 • marketingu produktów i usług adresowanych do branży rolniczej drogą telefoniczną (w tym SMS i MMS) i pocztą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, do chwili wycofania przez Ciebie tej zgody lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia;
 • związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
  • zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoim udziałem w wydarzeniu — przez 6 lat od tego wydarzenia;
  • zapewnianie bezpieczeństwa sanitarnego osób biorących udział w wydarzeniu
  • promocję i dbanie o nasz wizerunek jako społecznego lidera szeroko rozumianej branży rolnej, w tym podmiotu starającego się integrować i jednoczyć całą branżę;
  • badania Twojej satysfakcji z realizowanych przez nas usług, do momentu Twojego sprzeciwu lub zaprzestania realizowania przez nas tego celu;
  • realizacja działań marketingowych tradycyjną drogą pocztową przez czas nie dłuższy niż rok od wydarzenia lub do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
  • analityka i statystyka ruchu na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez PWR przez 3 lata licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
  • rozpowszechniania Twojego wizerunku, jeśli został utrwalony podczas wydarzenia lub był transmitowany na żywo.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, usług informatycznych, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej, społeczeństwa informacyjnego (w tym portali społecznościowych) oraz reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Jeśli istnieje taki wymóg, to powierzamy im przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO na podstawie specjalnej umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi Twój wizerunek, który może zostać przez nas utrwalony podczas wydarzenia. Będzie on rozpowszechniany za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób z przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe) będzie mógł trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających odpowiedniego poziom ochrony Twoim danym.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. W przypadku gdy podstawą Twojego udziału w wydarzeniu jest umowa, jest ono niezbędne do jej zawarcia oraz do dalszego jej prawidłowego wykonywania. Masz prawo odmówić podania Twoich danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to zawarcie lub realizacja umowy stanie się niemożliwa.

Przetwarzanie danych osobowych w postaci Twojego wizerunku jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. Pamiętaj, że zgodę wyrażasz poprzez przybycie i wejście na obszar obiektu, na którym odbywa się wydarzenie. Oznacza to, iż odmowa polega po prostu na tym, że nie weźmiesz udziału w wydarzeniu w sposób tradycyjny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nigdy nie będzie podstawą niekorzystnego taktowania Ciebie. Zazwyczaj będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu w drodze transmisji wideo, która może odbywać się w drodze streamingu internetowego. Nie wszystkie wydarzenia mogą jednak być utrwalane (wówczas taki alternatywny dostęp nie będzie możliwy) a uzyskanie do nich dostępu może wymagać wniesienia opłaty. Szczegółowe informacje na temat każdego z wydarzeń uzyskasz w drodze bezpośredniego kontaktu z administratorem.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYDARZEŃ ONLINE?

W sprawach związanych z wydarzeniami online takimi jak webinaria, konferencje, fora, panele dyskusyjne i podobne wydarzenia możesz kontaktować się pod numerem telefonu +48 61 886 29 60 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE I JAKIE KONKRETNIE?

Jeśli sam nie udostępniłeś PWR Twoich danych osobowych to mamy je najprawdopodobniej od osoby, która w Twoim imieniu lub na Twoją rzecz zawarła umowę a jej wykonanie zakładało Twój udział w wydarzeniu online jako uczestnika. Do posiadanych przez nas kategorii danych osobowych należy zaliczyć:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, informacje dotyczące korzystania z platformy wykorzystywanej do organizacji wydarzenia – jeśli udział w wydarzeniu nie wymagał uiszczenia ceny;
 • imię, nazwisko, stanowisko i informacje o podmiocie z Tobą powiązanym opłacającym Twój udział w wydarzeniu, telefon, adres e-mail, informacje dotyczące korzystania z platformy wykorzystywanej do organizacji wydarzenia – jeśli udział w wydarzeniu wymagał uiszczenia ceny;

Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane - wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 • związanych z wykonaniem umowy (regulamin) - przez czas jej wykonywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • jeśli udział w wydarzeniu wiązał się z uiszczeniem ceny - w celu uiszczenia należnego podatków, stworzenia i przechowywania dokumentów to potwierdzających – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 32 i 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
 • związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
  • zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoim udziałem w wydarzeniu online - przez 6 lat od jego zakończenia, zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego;
  • realizację działań marketingowych tradycyjną drogą pocztową przez czas nie dłuższy niż 2 lat lub do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, streamingu, analitycznych, statystycznych i poczty elektronicznej. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim świadczącym dla nas usługi prawne. Jeśli istnieje taki wymóg, to powierzamy im przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO na podstawie specjalnej umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące - w tym Polska. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.  Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie musisz tego robić. Jednak aby zawrzeć umowę, na podstawie której weźmiesz udział w wydarzeniu online, podanie pewnych danych jest niezbędnego i jeśli tego nie zrobisz - nie będziemy mogli z Tobą jej zawrzeć ze względu na brak możliwości zidentyfikowania Ciebie i wywiązania się z ciążących na nas zobowiązań umownych.

Ten obowiązek informacyjny dotyczy osób, które biorących udział we wszelkiego rodzaju konkursach, zabawach, quizach, wyzwaniach, akcjach promocyjnych i podobnych wydarzeniach tego rodzaju organizowanych przez PWR łączących się z wręczaniem nagród lub upominków.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW LUB PODOBNYCH WYDARZEŃ TEGO RODZAJU?

W sprawach dotyczących konkursów lub podobnych wydarzeń tego rodzaju możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR), a także na adresy e-mail i numery telefonów każdorazowo podane w szczególnych warunkach konkursu. Możesz również skorzystać z biura obsługi klienta, dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 869 06 30 lub wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 • realizacja działań marketingowych — do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • wręczenie nagród lub upominków — przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 42a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowości;
 • związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
  • analityka i statystyka ruchu na stronie internetowej — przez 3 lata licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
  • zapewnianie bezpieczeństwa wprowadzanym i przesyłanym przez Ciebie za pomocą formularzy danym osobowych — do momentu zakończenia ich przesyłania;
  • organizacja konkursu - przez 6 lat licząc od dnia, w którym wypełniłeś formularz na stronie konkursu lub podobnego wydarzenia tego rodzaju;
  • przeprowadzenie konkursu - przez 6 lat licząc od ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu lub podobnego wydarzenia tego rodzaju — jeśli spełniłeś warunki formalne umożliwiające wzięcie w nim udziału;
  • realizacja działań marketingowych pocztą tradycyjną — przez cały czas przetwarzania Twoich danych do innych, prawnie uzasadnionych celów wymienionych powyżej;
  • związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO — w celu zawiązanym z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi roszczeniami — przez 6 lat od chwili rozpowszechnienia Twojego wizerunku lub 6 lat od zakończenia wykonywania umowy, na podstawie której rozpowszechnialiśmy wizerunek — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego;
  • zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoim udziałem w konkursie – przez 6 lat od chwili jego ostatecznego rozstrzygnięcia;
  • rozpowszechniania Twojego wizerunku, jeśli konkurs zakładał konieczność jego wykorzystanie – przez rok od jego ostatecznego zakończenia – pamiętaj jednak, że jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to nie będziemy mieli możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych lub reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim świadczącym usługi prawne na rzecz administratora.

Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z tym, że korzystamy z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem z zewnętrznej platformy do działań marketingowych, mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to przysługuje Tobie także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do chwili jej cofnięcia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz stronę internetową konkursu lub podobnego wydarzenia tego rodzaju to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym, możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki uniemożliwiających zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania). Jeśli decydujesz się wziąć udział w konkursie lub podobnym wydarzeniu tego rodzaju to bez podania Twoich danych osobowych nie uda Ci się wziąć w nim udziału, a w wypadku otrzymania nagrody lub upominku — bez podania danych osobowych nie będziemy mogli przekazać Tobie tej nagrody lub upominku.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Ten obowiązek informacyjny dotyczy różnych wydarzeń w formie online, organizowanych przez administratora. Można do nich zaliczyć m.in.

Z kim mogę się kontaktować w sprawach dotyczących wydarzeń online?

W sprawach związanych z wydarzeniami organizowanymi przez PWR możesz kontaktować sie pod numerem tel. 61 886 29 60 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

PWR przetwarzania Twoje dane osobowe w celach:

 • związanych z promocją i dbaniem o wizerunek PWR jako społecznego lidera szeroko rozumianej branży produkcji rolnej, podmiotu starającego się integrować i jednoczyć całą branżę. Przychodząc na Galę Izydory musisz być świadomy, że jej przebieg będzie nagrywany i transmitowany na żywo w sieci internet, a następnie zostanie opublikowany w różnych kanałach informacyjnych PWR (np. media społecznościowe, publikacje, portale). Musisz mieć świadomość, że wchodząc na Galę Izydory Twój wizerunek może zostać utrwalony a następnie wykorzystany. PWR zakłada, iż wchodząc na Galę Izydory wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i przetwarzanie Twoich danych osobowych - podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • związanych z realizowaniem własnych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są realizacja prawidłowego przebiegu Gali, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoją obecnością podczas Gali, promocja i reklama obecnej i kolejnych edycji Plebiscytu Izydory, jak również podobnych wydarzeń organizowanych przez PWR. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lif. f RODO.
 • zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego osób na przebywających na Gali – podstawą prawną takiego przetwarzani ajest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z PWR. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez PWR jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

 • gdy PWR musi ujawnić Twoje dane osobowe (wizerunek) aby móc transmitować na żywo przez internet wydarzenie, w którym bierzesz udział jako uczestnik. Najczęściej występuje to w przypadku korzystania z rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do zapewnienia tzw. streamingu internetowego, czyli transmisji na żywo. Przetwarzanie takie odbywa się co do zasady na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • gdy PWR musi ujawnić Twoje dane osobowe aby móc zrealizować umowę z podmiotem trzecim – dotyczy to działań, które najczęściej są związane z rozpowszechnianiem Twojego wizerunku w gotowych już materiałach promocyjnych. Dodatkowo, Twój wizerunek może być rozpowszechniany w materiałach promocyjnych PWR, które będą kierowane do bardzo szerokiego grona odbiorców za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych (wizerunku) odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym także z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze zweryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione.

Czy moje dane trafiają poza Unię Europejską?

Co do zasady PWR będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (wizerunek) wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (wizerunek) mogą być przekazywane tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO. Opisana okoliczność dotyczy wyłącznie przypadku związanego z transmisją na żywo relacji z Gali Izydory.

Materiały promocyjne mogące zawierać Twój wizerunek, które będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych co do zasady będą kierowane do osób z obszaru Unii Europejskiej. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na sposób działania internetu (w tym w szczególności mediów społecznościowych) Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe), będą mogły być dostępne, w tym powielane i przetwarzane przez osoby przebywające poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Twoje dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to PWR nie będzie miał możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów zawierających Twój wizerunek.

Po cofnięciu przez Ciebie zgody wyrażonej PWR nie będziemy rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?"

Przysługuje Tobie prawo do  żądania od PWR dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych w postaci Twojego wizerunku jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. Pamiętaj, że zgodę wyrażasz poprzez przygbycie i wejście na obszar obiektu, na którym odbywa się Gala Izydory. Oznacza to, iż odmowa polega po prostu na tym, że nie weźmiesz udziału w Gali Izydory w sposób tradycyjny.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nigdy nie będzie podstawą niekorzystnego taktowania Ciebie. Zawsze masz możliwość wzięcia udziału w Gali w drodze transmisji wideo, która będzie odbywać się w drodze ogólnodostępnego i bezpłatnego streamingu internetowego.

Zautomatyzowane przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały profilowaniu.

Prawo do skargi

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NEWSLETTERÓW?

Najprościej będzie, jeśli po prostu wykorzystasz funkcję odpowiedz i odpiszesz na wiadomość. Zostanie ona odesłana do osoby odpowiedzialnej merytorycznie za dany newsletter.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących swoje produkty i działalność – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Twoje dane osobowe, na podstawie tak wyrażonej zgody, mogą być przetwarzane również do celów statystycznych i analitycznych. Oznacza to, że administrator może uzyskiwać informację na temat tego, czy otrzymałeś wysłaną wiadomość, czy została ona przez Ciebie odczytana oraz czy kliknąłeś jakiś odnośnik znajdujący się w Twojej wiadomości e-mail.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe gdy:

obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;

administrator musi ujawnić dane, by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;

administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;

wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. 

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą dostawcy systemów klasy ESP wykorzystywanych do wysyłki mailingu i obsługi listy mailingowej.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Ten obowiązek informacyjny dotyczy uczestników biernych plebiscytu Izydory organizowanego przez PWR, czyli osób zgłoszonych jako kandydaci do otrzymania nagrody Izydora. Obowiązek informacyjny dla uczestników gali wręczania Izydorów znajduje się tutaj, natomiast obowiązek informacyjny dla osób biorących udział w konkursie zorganizowanym w związku z plebiscytem lub galą Izydory tutaj.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PLEBISCYTÓW?

W sprawach związanych z organizowanymi przez nas plebiscytami możesz kontaktować się bezpośrednio z ich koordynatorem, tj. Agatą Królak-Chojnacką pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer +48 61 886 29 26.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE I JAKIE KONKRETNIE?

Jeśli sam nie udostępniłeś nam Twoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je od osoby biorącej czynny udział w plebiscycie, która postanowiła zgłosić Ciebie jako kandydata do otrzymania Izydora. Do posiadanych przez nas kategorii danych osobowych należy zaliczyć:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • dodatkowe informacje dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności rolniczej;
 • informacja o podmiocie, który Cię zgłosił wraz z datą zgłoszenia;
 • informacja o oddanych na Ciebie głosach;
 • informacja o przyznaniu nagrody lub wejściu do półfinału.

Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane i jakie to są konkretnie kategorie tych danych — wystarczy napisać do nas maila.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 • realizacją postanowień regulaminu plebiscytu – jeśli taki zaakceptowałeś – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez 6 lat od dnia zakończenia plebiscytu;
 • związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
 1. organizacją plebiscytu mającego na celu wyłonienie liderów poszczególnych branż powiązanych z branżą rolniczą;
 2. zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku ze zgłoszeniem Ciebie do plebiscytu – przez 6 lat od jego zakończenia;
 3. promocję i dbanie o nasz wizerunek jako np. społecznego lidera szeroko rozumianej branży rolnej, w tym podmiotu starającego się integrować i jednoczyć całą branżę.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, informatycznych, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego (w tym portali społecznościowych). Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Jeśli istnieje taki wymóg, to powierzamy im przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO na podstawie specjalnej umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (wizerunek) wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi Twój wizerunek, który może zostać przez nas utrwalony (dotyczy wyłącznie tych osób, które zaakceptują regulamin plebiscytu). Będzie on rozpowszechniany za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób z przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe) będzie mógł trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających odpowiedniego poziom ochrony Twoim danym.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli zostałeś zgłoszony w plebiscycie przez kogoś innego, to oznacza, iż już mamy Twoje dane osobowe. Istnieje również możliwość zgłoszenia samego siebie, w takim wypadku jest w pełni dobrowolne czy podasz swoje dane osobowe. Masz prawo odmówić ich podania.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY?

W sprawach dotyczących Twojego wizerunku możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR), a także na adresy e-mail i numery telefonów właściwe dla poszczególnych redakcji:

top agrar Polska - tel. +48 61 869 06 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tygodnik Poradnik Rolniczy - tel. +48 61 869 06 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profi Profesjonalna Technika Rolnicza - tel. +48 61 869 06 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agrarlex.pl - +48 61 886 29 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warzywa i Owoce Miękkie - +48 22 454 61 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sad Nowoczesny - +48 22 454 61 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elita - Dobry Hodowca - +48 22 431 31 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Smartwieś - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Traktorpool.pl - +48 61 886 29 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogloszenia.agro.pl - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 • realizacja umowy i zleceń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • zamieszczanie Twoich danych osobowych w publikacjach niestanowiących materiałów prasowych - przez czas trwania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • realizacja obowiązków zleceniodawcy będącego płatnikiem składek, które na administratora nakładają różne przepisy prawa:
 1. dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. odprowadzanie należnego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ordynacji podatkowej oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 13 pkt 8 w zw. z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. przechowywanie dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowości;
 • związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z zawartą umową, również w przypadkach rozwiązania, wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy; - przez 6 lat od czasu jej rozwiązania lub zakończenia wykonywania.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, streamingu, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej, księgowych, portali społecznościowych oraz reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to nie będziemy mieli możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów. Po cofnięciu przez Ciebie zgody nie będziemy już rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (wizerunek) wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być dane statystyczne i analityczne. W tym przypadku Twoje dane osobowe będą przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

Materiały promocyjne mogące zawierać Twój wizerunek, które będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych. Co do zasady będą kierowane do osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na sposób działania internetu Twoje dane osobowe będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony Twoim danym.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania Twoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Tobą, a PWR. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania umowy. Twój wizerunek przetwarzamy w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę. Masz prawo odmówić jej wyrażenia, jednak wówczas nie będziemy mogli zamieścić Twojego wizerunku przy artykułach Twojego autorstwa zamieszczanych w serwisach internetowych PWR i powiązanych z nimi serwisach społecznościowych. W przypadku realizacji takich zadań jak wystąpienia w wydarzeniach on-line i stacjonarnych (webinary, seminaria, konferencje, etc.) brak zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie Twojego wizerunku może uniemożliwić realizację umowy.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH MOJEGO WIZERUNKU?

W sprawach dotyczących Twojego wizerunku możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR), a także na adresy e-mail i numery telefonów właściwe dla poszczególnych redakcji:

top agrar Polska - tel. +48 61 869 06 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tygodnik Poradnik Rolniczy - tel. +48 61 869 06 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profi Profesjonalna Technika Rolnicza - tel. +48 61 869 06 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agrarlex.pl - +48 61 886 29 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warzywa i Owoce Miękkie - +48 22 454 61 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sad Nowoczesny - +48 22 454 61 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elita - Dobry Hodowca - +48 22 431 31 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Smartwieś - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Traktorpool.pl - +48 61 886 29 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogloszenia.agro.pl - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli sam nie udostępniłeś nam Twoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je najprawdopodobniej od autora danej publikacji. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej lub po prostu utrwalając jakieś wydarzenie, w którym brałeś udział. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane - wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 • zamieszczenie Twoich danych osobowych w publikacjach niestanowiących materiałów prasowych, w tym wydarzeniach transmitowanych na żywo przez internet i możliwych do późniejszego odtworzenia - do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • zamieszczanie Twoich danych osobowych w publikacjach niestanowiących materiałów prasowych - przez czas trwania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu zawiązanym z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi roszczeniami - przez 6 lat od chwili rozpowszechnienia Twojego wizerunku lub 6 lat od zakończenia wykonywania umowy, na podstawie której rozpowszechnialiśmy wizerunek - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego.

Jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to nie będziemy mieli możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów. Po cofnięciu przez Ciebie zgody nie będziemy już rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych.

Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej, portali społecznościowych oraz reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Materiały i publikacje wykorzystujące Twój wizerunek będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób z przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na miejsca i sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe), z tego powodu będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających ochrony Twoim danym.

Administratorzy serwisów społecznościowych mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności na obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie posiadamy żadnego wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych po ich udostępnieniu w serwisach społecznościowych. Wszelkie informacje na temat tego przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych serwisów. Poniżej przedstawiamy zestawienie serwisów wraz z linkami do ich polityk prywatności:

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Twojego wizerunku). Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych (Twojego wizerunku). W przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to przysługuje Tobie także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Masz prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zgody na przetwarzanie danych dotyczących Twojego wizerunku – podanie danych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić jej wyrażenia, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jeśli jednak nie podasz swoich danych, to nie będziemy mogli zamieścić Twojego wizerunku w naszych publikacjach, prezentować go w serwisach internetowych i mediach społecznościowych.

W przypadku przetwarzania danych dotyczących Twojego wizerunku na podstawie umowy - podanie danych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić podania Twoich danych, lecz wykonanie umowy może okazać się niemożliwe. Taka sytuacja może również wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, takimi jak choćby wypowiedzenie umowy.

W przypadku przetwarzania danych dotyczących Twojego wizerunku na podstawie naszego własnego, prawnie uzasadnionego interesu - podanie Twoich danych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić podania Twoich danych.

DODATKOWA INFORMACJA DLA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek jest przetwarzany przez PWR i w jego imieniu wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub dokonałeś innych czynności skutkujących przetwarzaniem danych osobowych Twojego dziecka, to Twoje dane osobowe są również przez nas przetwarzane. Więcej na ten temat znajdziesz w wydzielonej informacji dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci, których dane są przetwarzane przez PWR.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli sam nie udostępniłeś nam Twoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je najprawdopodobniej od autora danej publikacji. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej lub po prostu utrwalając jakieś wydarzenie, w którym brałeś udział. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane - wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów przez 6 lat od chwili rozpowszechnienia wizerunku Twojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką lub przez 6 lat od zakończenia wykonywania umowy, na podstawie której rozpowszechnialiśmy wizerunek tej osoby - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego. Przetwarzanie Twoich danych jest dość szczególne, ponieważ ściśle wiąże się z przetwarzaniem danych Twojego dziecka lub innej osoby, której jesteś opiekunem i jest wtórne względem tego przetwarzania ze względu na działanie przez Ciebie w charakterze przedstawiciela.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. W Twoim przypadku dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić podania Twoich danych, ale w takim przypadku nie będziesz mógł działać jako przedstawiciel swojego dziecka lub innej osoby.

Ta informacja dotyczy komunikacji marketingowej realizowanej przez PWR za pomocą kanałów telefonicznego (w tym SMS) i e-mail.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zawsze art. 6 ust. 1 lit a RODO. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przekazu marketingowego - do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia. Możliwe również, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe do innych celów - przykładowo jeśli jesteś naszym klientem, brałeś udział w konkursie lub podobnym wydarzeniu tego rodzaju. W tej zakładce uzyskasz informacje wyłącznie na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z otrzymaną przez Ciebie komunikacją marketingową.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług z zakresu marketing automation, call center, analitycznych lub statystycznych. Większości tych podmiotów administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony administratora mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Masz prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i nie musisz tego robić.

Ta informacja dotyczy osób, które wniosły do PWR żądania w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z obsługą Twojego żądania i zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń związanych ze sposobem jego rozpatrzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wniesienia przez Ciebie żądania.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawniane kancelariom adwokackim współpracującym z PWR. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych kancelarii zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane będą odpowiednio chronione.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Masz prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli wnosisz żądanie, to siłą rzeczy podajesz swoje dane osobowe. W przypadku gdy prześlesz zbyt mało danych, możemy nie być w stanie zweryfikować Twojej tożsamości i co za tym idzie rozpatrzeć Twojego żądania lub po prostu odmówić jego rozpatrzenia.

Ta informacja dotyczy Klientów PWR, którzy zamówili bezpłatny produkt lub usługę PWR, poprzez  dedykowany formularz udostępniany w formie elektronicznej na stronach internetowych PWR lub w formie papierowej na targach, seminariach i podobnych wydarzeniach.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG PWR?

W sprawach związanych z produktami lub usługami zakupionymi w PWR możesz kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, dzwoniąc pod numer +48 61 869 06 30 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Przekazałeś nam swoje dane wypełniając formularz zamówienia (w formie elektronicznej lub papierowej). Szczegółowe źródło Twoich danych to sprawa indywidualna. Zawsze możesz zwrócić się do nas z pytaniem o to, skąd konkretnie mamy Twoje dane osobowe (np. wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 •  w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z PWR, przez czas trwania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 •  związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi są: 
 1. zabezpieczenie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami wynikającymi z umowy zawartej z PWR, maksymalnie przez 6 lat od zakończenia jej wykonywania;
 2. realizacja działań marketingowych tradycyjną drogą pocztową do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 3. realizacja działań marketingowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO, w tym na konkretny kanał komunikacji: telefon, e-mail, sms/mms do momentu odwołania zgody;
 4. badanie opinii na temat dostarczanych produktów, usług i treści, przez rok od ich dostarczania lub wyświadczenia;
 5. w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są czasopisma na potrzeby kontroli dystrybucji prasy, przez 2 lata;
 6. przeprowadzanie analiz statystycznych i sprzedażowych dotyczących działalności PWR, przez 3 lata od ich dostarczenia lub wyświadczenia.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług kurierskich, pocztowych, płatności online, hostingu, analitycznych lub statystycznych. Większości tych podmiotów administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady PWR będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, może się okazać, że w związku z korzystaniem z niektórych usług Twoje dane osobowe będą przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, taki przekaz będzie realizowany do takich podmiotów, które na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające stopień ochrony danych osobowych odpowiadający wymogom RODO lub w oparciu o umowy gwarantujące zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych wynikające z zastosowania wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie musisz tego robić. Jednak warunkiem otrzymania bezpłatnie zamówionej usługi lub produktu jest podanie danych i wyrażenie zgód marketingowych. Jeśli nie chcesz wyrażać zgód możesz zawsze dokonać zakupu produktu lub usługi w naszym sklepie www.agrarsklep.pl.

28. listopad 2023 20:36