StoryEditor

Konsolidacja branży mięsnej w walce z ASF

W Warszawie 5 organizacji podjęło decyzję o utworzeniu Branżowego Porozumienia ds. Zwalczania ASF. Jakie są cele? 
06.12.2019., 11:12h
Branżowe Porozumienie ds. Zwalczania ASF podpisał Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG (KZP-PTCH), Związek Polskie Mięso, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

Celem utworzonego porozumienia jest wspieranie działań administracji państwowej w poprawie skuteczności walki z chorobą ASF oraz ograniczanie skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Po objęciu terenu Wielkopolski strefą z ograniczeniami (czerwoną) ze względu na przypadki ASF u dzików przewiduje się pojawienie daleko idących zakłóceń na rynku mięsa wieprzowego. Wystąpią trudności w przemieszczaniu zwierząt zarówno do uboju jak i hodowli oraz do dalszej produkcji nie tylko lokalnie, ale w całym kraju. Ograniczenia będą również dotyczyć eksportu wieprzowiny – czytamy w komunikacie KZP-PTCH.

W ramach spotkań roboczych Porozumienia, które odbywać się będą raz w miesiącu, oprócz organizacji branżowych stałe zaproszenia na posiedzenia otrzymali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, MRiRW, Ministerstwa Środowiska, pełnomocnik rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF, przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji rolnictwa oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Do współpracy zaproszono także autorytety ze świata nauki, przedstawicieli Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.
Po każdym spotkaniu Porozumienia będzie przygotowany komunikat prasowy oraz konferencja prasowa dla dziennikarzy. Pierwsze robocze spotkanie w ramach porozumienia odbędzie się jeszcze w grudniu. 

Treść deklaracji poniżej;

My, sygnatariusze niniejszego dokumentu zawieramy porozumienie głównych organizacji branżowych związanych z sektorem produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej oraz produkcji pasz, w celu poprawy skuteczności walki z chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ograniczania skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby.
Objęcie przez ASF pięciu województw na wschodzie kraju oraz pojawienie się choroby w województwie lubuskim i dolnośląskim spowodowało konieczność wspólnego działania organizacji branżowych poprzez powołanie Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF.
Porozumienie ma charakter otwarty. Może przystąpić do niego każda organizacja branżowa, a głównym warunkiem jest uznanie celu jakim jest poprawa skuteczności zwalczania ASF oraz ograniczanie skutków choroby dla podmiotów branżowych.
Deklarujemy, że będziemy działać autonomicznie, tworząc własne niezależne struktury robocze, kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami i zasadami. Do realizacji celów wspólnie zgromadzimy niezbędne środki.
W swoich działaniach zakładamy daleko idącą współpracę z administracją państwową i samorządową, środowiskiem naukowym, mediami oraz innymi podmiotami, którym bliski jest deklarowany cel skutecznej walki z wirusem i ochrony branży przed skutkami rozprzestrzeniania się choroby.

Oprac. dkol na podst. kzp-ptch.pl
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 00:37