Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Najlepsze wydawnictwo WODR

Obrazek

Uroczyste ogłoszenie wyników XXVI edycji konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” odbyło się 1 grudnia  2018 roku podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

19 grudnia 2018, 11:25
Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism i wydawnictw tematycznych nagrody wręczał minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

– W dobie szybkiego rozwoju myśli technicznej i wkraczania nowych technologii ośrodki doradztwa rolniczego pełnią szczególną rolę w rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych. Periodyki, które wydajecie pełnią ważną funkcje przekazywania wiedzy, często pomagającej rolnikom w podejmowaniu przez nich gospodarczych decyzji – podkreślił minister gratulując nagrodzonym.

Centrum Doradztwa Rolniczego, organizator konkursu, ufundowało okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz specjalne podziękowania dla laureatów i uczestników konkursu, które wręczał dyrektor CDR Jacek Węsierski.

Ogłoszeniu wyników konkursu towarzyszyła zorganizowana na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego sesja posterowa o historii doradztwa rolniczego na ziemiach Polski, ponadto zaprezentowano czasopisma oraz broszury tematyczne, wydawane przez ośrodki doradztwa rolniczego i CDR, w ujęciu historycznym.

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Poniżej wyniki XXVI edycji konkursu.   

♣    W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”
Dwa równorzędne I miejsca:
„Twój Doradca  Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w  Końskowoli
II miejsce:
„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Trzy równorzędne  III miejsca:
„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

♣    W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”
Dwa równorzędne I miejsca:
„Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu bydła mięsnego”
Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Innowacyjne metody ochrony w uprawach ekologicznych” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
II miejsce: 
„Relacje cenowe w rolnictwie w latach 2002 – 2016” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa  Rolniczego w Olsztynie
Wyróżnienie: 
„60 lat doradztwa rolniczego w Lubaniu” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Nagrodzonym i wyróżnionym Zespołom Redakcyjnym czasopism oraz Wydawcom publikacji tematycznych składamy gratulacje.

Źródło: CDR
Foto: CDR


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)