Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sprawny łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych

Obrazek

Komisja Europejska jest zainteresowana poprawą funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Unii Europejskiej, nie tylko poprzez wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu. Podczas piątkowej konferencji głos zabrał Jerzy Wierzbicki, prezes PZPBM.

Dorota Kolasińska24 września 2018, 10:27
W związku silną potrzebą poprawy funkcjonowania i skrócenia łańcucha dostaw w 2016 r. KE powołała grupę zadaniową ds. Rynków rolnych (AMTF), która przedstawiła  trzy najważniejsze zadania:
  • zlikwidować pole do nieuczciwych praktyk handlowych,
  • zwiększenie przejrzystości rynku,
  • poprawa współpracy między rolnikami.

Komisja zaproponowała przepisy mające na celu zakazanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności i obecnie pracuje nad środkami służącymi poprawie przejrzystości rynku. Kwestia współpracy między rolnikami została już rozwiązana przez prawodawcę europejskiego za pomocą "rozporządzenia Omnibus", które weszło w życie na początku 2018 r. i zawiera odstępstwo od zasad konkurencji w odniesieniu do niektórych działań dla organizacji i stowarzyszeń producentów we wszystkich sektorach rolnictwa.

Wydarzenia te świadczą o rosnącym zainteresowaniu samoorganizacją i współpracą rolników, w szczególności producentów i stowarzyszeń, a także zwielokrotnieniem korzyści jakie może przynieść współpraca, zarówno dla rolników i całego łańcucha dostaw żywności. W tym kontekście sektor rolno-spożywczy, w szczególności rolnicy, wyrazili potrzebę omówienia szczegółów tych strategii. Ponadto niedawno opublikowano raport przygotowany dla departamentu Komisji ds. Konkurencji, który zajmuje się również organizacjami producentów i zasadami konkurencji w sektorze rolnym, a Parlament Europejski zwrócił się do departamentu Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa aby rozwinął badania dotyczące organizacji producentów, które na początku 2019 r. najprawdopodobniej zostaną zakończone.

W tym kontekście oraz w następstwie "Konferencji na temat roli organizacji międzybranżowych w łańcuchu dostaw żywności" dział ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zorganizował tę konferencję pod hasłem "Wkład organizacji producentów w wydajne produkty rolno-spożywcze".

W konferencji wzięło udział około 200 osób – eksperci, przedstawiciele organizacji branżowych oraz przedstawiciele państw zainteresowanych poprawą łańcucha dostaw.

Podczas konferencji omówiono korzyści jakie mogą przynieść organizacje producentów swoim członkom, czyli głównie rolnikom, ale również czy prowadzenie działalności gospodarczej w ramach organizacji producentów jest korzystne dla dalszych podmiotów w łańcuchu dostaw żywności.

Prelegenci ze środowisk akademickich, władz publicznych i łańcucha dostaw żywności podzielili się swoją wiedzą i przedstawili rzeczywiste przykłady z różnych sektorów.
Sektor wołowiny

Podczas konferencji głos zabrał Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, ale jednocześnie Przewodniczący grupy roboczej „Promocja produktów rolnych” Copa Cogeca.

– W sektorze wołowiny wdrożenie obiektywnej klasyfikacji EUROP może przysłużyć się zwiększeniu przejrzystości rynku. Uruchomienie bazy danych z IRZ i ubojni dla rolników, aby mogli dowiedzieć się jakie były wyniki i porównać się do podobnych gospodarstw. Przysłużyć się może także raportowanie cen elementów wołowych przez zakłady rozbioru i wdrożenie narzędzi do analiz ekonomicznych – informował Jerzy Wierzbicki.

Przedstawił obecną sytuację sektora wołowiny, na czym w Polsce opiera się promocja mięsa wołowego oraz jak kształtują się koszty produkcji i ceny uzyskiwane w skupach. Podkreślił wagę systemu jakości QMP w produkcji żywca wołowego, jakie przynosi korzyści i dlaczego jest tak ważny w Polsce i za granicą. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także jakie są główne założenia Strategii wołowiny i jak działa Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.

– Bezpośrednie korzyści wdrożenia założeń to zwiększenie motywacji do tworzenia organizacji producentów, zwiększenie wsparcia oraz korzyści w postaci niższych kosztów produkcji, wyższej ceny – mówi prezes PZPBM.

dkol/ec.europa.edu/ pzpbm.pl
foto: pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)